Судья, Большая палата, Василий МесендичВерховний суд відмовив у поновленні на посаді скандальному львівському судді Василю Масендичу. Суддю звільнили за перевищення повноважень у справі про "Радио Вести". Про це повідомляє ZAXID.NET

Велика палата Верховного суду 22 листопада відмовила скандальному львівському судді Василю Масендичу у поновленні на посаді судді Франківського районного суду Львова. Його звільнили у березні через ухвалу про "Радио Вести".

Вища рада правосуддя звільнила Василя Масендича за перевищення повноважень при розгляді судової справи, що стосувалася дії ліцензії на мовлення "Радио Вести". У лютому 2017 року своєю ухвалою Василь Масендич зупинив розгляд у Нацраді з питань телебачення і радіомовлення заяви про продовження терміну дії ліцензії київського "Радио Вести" (ТОВ "ТРК Дивосвіт"). Через це рішення Нацрада не змогла вчасно позбавити ліцензії "Радио Вести".

Після звільнення Василь Масендич звернувся до Верховного суду з метою визнати протиправним та скасувати рішення Вищої ради правосуддя. 25 червня Касаційний суд у складі Верховного суду відмовив йому у задоволенні позовних вимог. Однак у липні він подав апеляційну скаргу у Велику палату Верховного суду, яка 22 листопада також залишила її без задоволення.

До речі, Василь Масендич відзначився й в іншій скандальній справі. Він поновив на посаді звільненого через хабар посадовця Міноборони Олексія Крисевича.


Верховный суд отказал в восстановлении в должности скандального львовского судьи Василия Масендича. Судью уволили за превышение полномочий в деле о "Радио Вести". Об этом сообщает ZAXID.NET

Большая палата Верховного суд 22 ноября отказал скандальному львовскому судье Василию Масендичу в восстановлении в должности судьи Франковского районного суда Львова. Его освободили в марте из-за постановление о "Радио Вести".

Высший совет правосудия освободила Василия Масендича за превышение полномочий при рассмотрении судебного дела, которое касалось действия лицензии на вещание "Радио Вести". В феврале 2017 своим постановлением Василий Масендич остановил рассмотрение в Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания заявления о продлении срока действия лицензии киевского "Радио Вести" (ООО "ТРК Дивный"). Из-за этого решения Нацсовет не смог вовремя лишить лицензии "Радио Вести".

После освобождения Василий Масендич обратился в Верховный суд с целью признать противоправным и отменить решение Высшего совета правосудия. 25 июня Кассационный суд в составе Верховного суда отказал ему в удовлетворении исковых требований. Однако в июле он подал апелляционную жалобу в Большую палату Верховного суда, которая 22 ноября также оставила ее без удовлетворения.

К слову, Василий Масендич отличился и в другом скандальном деле. Он восстановил в должности уволенного за взятку чиновника Минобороны Алексея Крисевича.