STATUS QUO

Суд виправдав посадовця ЛОДА, якого звинувачували в отриманні хабаря

Суд виправдав заступника начальника Головного управління освіти та науки Львівської облдержадміністрації, якого звинувачували у хабарі. Суд вирішив, що докази, які надало слідство, не є обгрунтовними. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень. 

Органи досудового слідства обвинувачували посадовця у тому, що у лютому 2012 року він, працюючи на посаді заступника начальника Головного управління освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації - начальника управління професійно-технічної освіти, координації діяльності вищих навчальних закладів та науки, одержав хабаря в сумі 10 458 гривень. За ці гроші він мав посприяти в укладенні договорів тимчасового винаймання нежитлових приміщень Ставропігійського ліцею м. Львова, а також за погодження в майбутньому документації, необхідної для укладання договору оренди нежитлових приміщень на постійній основі та скерувати її в Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України для затвердження.

В судовому засіданні підсудний заперечував вимагання хабаря, а явку з повинною, а також покази в якості підозрюваного, у яких він визнав свою вину, дав під тиском працівників міліції, в обмін на обрання йому запобіжного заходу, не пов'язаного із триманням під вартою. Окрім того, такі покази він дав, оскільки його утримували в приміщенні УБОЗ, працівники міліції постійно тиснули та стверджували, що всі директори професійно-технічних закладів дали на нього викривальні покази. Йому не давали можливості зателефонувати дружині, яка лише два дні до подій народила дитину шляхом кесаревого розтину, не знала його місця знаходження і потребувала допомоги.

Cуд визначив, що винуватість підсудного належними та допустимими доказами не доведена і підстав для повернення справи на додаткове розслідування не має, оскільки можливість усунути недоліки слідства упущена. Тому визнав не винуватим по пред'явленому обвинуваченню у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, і виправдав у зв'язку із недоведеністю участі підсудного у вчиненні злочину.


Суд оправдал заместителя начальника Главного управления образования и науки Львовской облгосадминистрации, которого обвиняли во взятке. Суд решил, что доказательства, которые предоставило следствие, не обоснованны. Об этом стало известно из Единого государственного реестра судебных решений. 

Органы досудебного следствия обвиняли чиновника в том, что в феврале 2012 года он, работая в должности замначальника ГУ образования и науки Львовской облгосадминистрации - начальника управления профессионально-технического образования, координации деятельности высших учебных заведений и науки, получил взятку в сумме 10 458 гривен. За эти деньги он должен был оказать содействие в заключении договоров временного съема нежилых помещений Ставропигийского лицея г. Львова, а также по согласованию в будущем документации, необходимой для заключения договора аренды нежилых помещений на постоянной основе и направить ее в Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины для утверждения.

В судебном заседании подсудимый отрицал вымогательство взятки, а явку с повинной, а также показания в качестве подозреваемого, в которых он признал свою вину, дал под давлением сотрудников милиции, в обмен на избрание ему меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей. Кроме того, такие показания он дал, поскольку его удерживали в помещении УБОП, сотрудники милиции постоянно давили и утверждали, что все директора профессионально-технических заведений дали на него обличительные показания. Ему не давали возможности позвонить жене, которая всего два дня до событий родила ребенка путем кесарева сечения, не знала его места нахождения и нуждалась в помощи.

Суд определил, что виновность подсудимого надлежащими и допустимыми доказательствами не доказана и оснований для возвращения дела на дополнительное расследование нет, поскольку возможность устранить недостатки следствия упущена. Поэтому признал невиновным по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины, и оправдал в связи с недоказанностью участия подсудимого в совершении преступления.

comments powered by Disqus