Дрогобицький міськрайонний суд виніс вирок чоловіку, який ухилився від призову на строкову військову службу. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень. 

Чоловік був визнаний військово-лікарською комісією придатним до військової служби та отримав повістку про виклик на 08.08.2017 року для призову та відправки на строкову військову службу у складі команди №10331. Проте на зазначену у повістці дату без поважних причин не прибув.

08 лютого 2018 року між прокурором Дрогобицької міжрайонної прокуратури та підозрюваним укладено угоду про визнання винуватості. Згідно з угодою, обвинуваченому призначено покарання за вчинення злочину, передбаченого ст. 335 КК України.

21 лютого 2018 року Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області затвердив угоду та призначив узгоджене сторонами угоди покарання у виді обмеження волі строком на 1 рік 6 місяців. Однак звільнив від відбування покарання з випробуванням, якщо він протягом одного року іспитового строку не вчинить нового злочину.


Дрогобычский горрайонный суд вынес приговор мужчине, который уклонился от призыва на срочную военную службу. Об этом стало известно из Единого государственного реестра судебных решений. 

Мужчина был признан военно-врачебной комиссией годным к военной службе и получил повестку о вызове на 08.08.2017 года для призыва и отправки на срочную военную службу в составе команды №10331. Однако на указанную в повестке дату без уважительных причин не явился.

8 февраля 2018 года между прокурором Дрогобычской межрайонной прокуратуры и подозреваемым заключено соглашение о признании виновности. Согласно договору, обвиняемому назначено наказание за совершение преступления, предусмотренного ст. 335 УК Украины.

21 февраля 2018 года Дрогобычский горрайонный суд Львовской области утвердил соглашение и назначил согласованное сторонами соглашения наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев. Однако освободил от отбывания наказания с испытанием, если он в течение одного года испытательного срока не совершит нового преступления.