Ідеї ​​Останнього дзвоника в школах виповнилося 70 років - перший раз свято провели в 1948 році. Status Quo згадав, звідки пішло свято і якими традиціями обросло за цей час.

Як з'явився

Вперше свято, присвячене останньому дзвінку, пройшло 25 травня 1948 року в Москві в школі № 182 (нині № 1388). Ідея свята належить радянському педагогу, заслуженому вчителю школи РРФСР, послідовника Макаренка Федору Брюховецькому. Федір Федорович взагалі дуже велику увагу приділяв саме вихованню під час навчання. Він є родоначальником багатьох шкільних звичаїв, які покликані згуртувати дітей в колектив. Наприклад, Днем знань ми теж зобов'язані цьому видатному вчителю.

Однак всенародним торжеством Останній дзвінок став не так давно - приблизно в 1970-ті. Саме з цього часу день прощання зі школою почали відзначати масово в республіках колишнього Союзу.

Вибір дати для свята прощання зі школою цілком логічний - завершується навчальний, а для когось - і випускний рік, тому як раз приблизно 25-го травня одинадцятикласники чують в шкільних коридорах свій останній дзвінок. Заняття закінчилися, тепер попереду тільки іспити і підготовка до них.

Традиції

За традицією, Останній дзвоник для випускників проводиться в п'ятницю перед самим початком літніх канікул. У 2018 році це - 25 травня. Але кожна школа має право вибрати для свого торжества іншу дату, більш зручну.

Дівчата надягають шкільну форму, рідше - білу блузку з темною спідницею. Юнаки носять в цей день строгі костюми. Тривалий час була поширена шкільна форма зразка радянського періоду з білим фартухом, проте останнім часом вона стала витіснятися формою більш сучасного зразка. На відміну від випускного за традицією на останній дзвоник поверх одягу юнаки і дівчата пов'язують стрічки з написом "Випускник", а на костюми (для дівчат - на фартухи) іноді прикріплюються або невеликі дзвіночки, або значки у вигляді дзвіночків.

Під час святкування часто дзвонять в дзвіночок, що символічно зображує шкільний дзвінок, який позначає початок або закінчення уроків. При цьому зазвичай в дзвіночок дзвонить першокласниця, яку несе одинадцятикласник. Найчастіше випускники виходять на вулицю і відпускають в небо повітряні кульки, а також виконують перший шкільний вальс.

Як відзначають прощання зі школою в різних країнах світу

Останній дзвоник і випускний вважають святами не тільки в Україні і країнах колишнього Союзу.

Так, в Норвегії прощання зі школою розтягується на кілька днів і включає в себе пішохідні процесії з піснями і танцями по вулицях міст. Молодь при цьому вбирається в яскраві костюми, найчастіше червоні.

У Швеції випускники катаються в відкритих вантажівках з логотипами школи на кузові, а іноді в якості "учнівського" транспорту виступають навіть трактори.

В Італії в святкуванні беруть активну участь не тільки підлітки, а й їхні батьки, які відриваються нітрохи не менше.

Весело в Китаї - там прийнято викидати з вікон предмети, що асоціюються з навчанням - ручки, зошити.

У США гуляють на випускний, причому це цілий світський раут з хлопцями в смокінгах і дівчатами в вечірніх сукнях.

А ось в Британії все серйозно - там відзначають тільки закінчення університету, а на шкільні свята особливо не відволікаються.

Як відзначають у Львові

Майже у половині шкіл Львова кінець навчального року відзначатимуть в іншому форматі, аніж традиційна "лінійка". Про це розповіла начальниця управління освіти Львівської мерії Зоряна Довганик, пише Львівська газета

"Дуже багато навчальних закладів вже відійшли від такої звиклої традиції тих лінійок, куди запрошують депутатів та чиновників.  Одні організовують майстер-класи, флешмоби, виїжджають на екскурсії, проводять навчання просто в класах. Тобто все буде відбуватися абсолютно по-різному у всіх навчальних закладах нашого міста", – пояснила чиновниця.

За словами міського голови Андрія Садового, кожна школа самостійно приймає рішення, як краще провести останній дзвоник. Хтось молиться в церкві, хтось запрошує отця до школи і вони разом моляться під час самого дзвоника.

"Кожна школа має свою історію, свої традиції, треба їх плекати і розвивати. Має бути здоровий глузд, у першу чергу", - зазначив він.

Нагадаємо, що в цьому році останній дзвоник у львівських школах пролунає 25 травня. У 2017-2018 навчальному році загальноосвітні навчальні заклади Львова закінчують 3965 випускників, що на 37 випускників більше, ніж у 2016−2017 навчальному році. За інформацією управління освіти Львівської міської ради, на початку канікул у навчальних закладах будуть проведені навчальні екскурсії та пришкільні табори для учнів.


Идее Последнего звонка в школах исполнилось 70 лет – первый раз праздник провели в 1948 году. Status Quo вспомнил, откуда пошел праздник и какими традициями оброс за это время.

Как появился

Впервые праздник, посвященный последнему звонку, прошел 25 мая 1948 года в Москве в школе № 182 (ныне № 1388). Идея праздника принадлежит советскому педагогу, заслуженному учителю школы РСФСР, последователю Макаренко Федору Брюховецкому. Федор Федорович вообще очень большое внимание уделял именно воспитанию во время учебы. Он является родоначальником многих школьных обычаев, которые призваны сплотить детей в колектив. Например, Днем знаний мы тоже обязаны этому выдающемуся учителю.

Однако всенародным торжеством Последний звонок стал не так давно - примерно в 1970-е. Именно с этого времени день прощания с школой начали отмечать массово в республиках бывшего Союза.

Выбор даты для праздника прощания со школой вполне логичен - завершается учебный, а для кого-то и выпускной год, поэтому как раз примерно 25-го мая одиннадцатиклассники и слышат в школьных коридорах свой последний звонок. Занятия закончились, теперь впереди только экзамены и подготовка к ним.

Традиции

По традиции, Последний звонок для выпускников проводится в пятницу перед самым началом летних каникул. В 2018 году это 25 мая. Но каждая школа вправе выбрать для своего торжества другую дату, более удобную.

Девушки надевают школьную форму, реже — белую блузку с тёмной юбкой. Юноши носят в этот день строгие костюмы. Длительное время была распространена школьная форма образца советского периода с белым передником, однако в последнее время она стала вытесняться формой более современного образца. В отличие от выпускного по традиции на последний звонок поверх одежды юноши и девушки повязывают ленты с надписью "Выпускник", а на костюмы (для девушек — на фартуки) иногда прикрепляются либо небольшие колокольчики, либо значки в виде колокольчиков.

Во время празднования часто звонят в колокольчик, символически изображающий школьный звонок, обозначающий начало или окончание уроков. При этом обычно в колокольчик звонит первоклассница, которую несет одиннадцатиклассник. Зачастую выпускники выходят на улицу и отпускают в небо воздушные шарики, а также исполняют первый школьный вальс.

Как отмечают прощание со школой в разных странах мира

Последний звонок и выпускной считают праздниками не только в Украине и странах бывшего Союза.

Так, в Норвегии прощание со школой растягивается на несколько дней и включает в себя пешеходные процессии с песнями и танцами по улицам городов. Молодежь при этом наряжается в яркие костюмы, чаще всего красные.

В Швеции выпускники катаются в открытых грузовиках с логотипами школы на кузове, а иногда в качестве "ученического" транспорта выступают даже тракторы.

В Италии в праздновании активно участвуют не только подростки, но и их родители, которые отрываются ничуть не меньше.

Весело в Китае - там принято выбрасывать из окон предметы, ассоциирующиеся с учебой - ручки, тетрадки.

В США гуляют на выпускной, причем это целый светский раут с парнями в смокингах и девушками в вечерних платьях.

А вот в Британии все серьезно - там отмечают только окончание университета, а на школьные праздники особо не отвлекаются.

Как отмечают во Львове

Почти в половине школ Львова конец учебного года будут отмечать в другом формате, чем традиционная "линейка". Об этом рассказала начальник управления образования Львовской мэрии Звездная Довганик, пишет Львовская газета

"Очень много учебных заведений уже отошли от такой привыкшей традиции тех линеек, куда приглашают депутатов и чиновников. Одни организуют мастер-классы, флешмобы, выезжают на экскурсии, проводят обучение просто в классах. То есть все будет происходить совершенно по-разному во всех учебных заведениях нашего города", - пояснила чиновница.

По словам городского головы Андрея Садового, каждая школа самостоятельно принимает решение, как лучше провести последний звонок. Кто-то молится в церкви, кто-то приглашает отца в школу и они вместе молятся во время самого звонка.

"Каждая школа имеет свою историю, свои традиции, нужно их беречь и развивать. Должен быть здравый смысл, в первую очередь", - отметил он.

Напомним, что в этом году последний звонок в львовских школах прозвучит 25 мая. В 2017-2018 учебном году общеобразовательные учебные заведения Львова заканчивают 3965 выпускников, что на 37 выпускников больше, чем в 2016-2017 учебном году. По информации управления образования Львовского городского совета, в начале каникул в учебных заведениях будут проведены учебные экскурсии и пришкольные лагеря для учащихся.