ОТГ, децентрализация, проверка, председатель, РГАПрем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив Міністерству регіонального регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України спільно з всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування підготувати інформацію щодо районів, де громади не об’єднуються, а також фактів можливого блокування реформи на районному рівні. Про це повідомляє Офіс реформ у Львівському РВ АМУ

Своєю чергою, Мінрегіон направив листа Асоціації міст України, Асоціації районних та обласних рад Асоціації сільських та селищних рад, а також Асоціації об’єднаних територіальних громад, в якому просить надати інформацію щодо районів, де не створено жодної об’єднаної громади, з висвітленням конкретних фактів блокування цього процесу головами районних державних адміністрацій.

"Ми знайомі з ситуацією по кожному з 99 районів, де не створено ОТГ. Маємо і факти блокування об’єднання. До 30 листопада разом з профільними асоціаціями ми узагальнимо цю інформацію і доведемо до відома прем’єр-міністра. Цим ми не втручаємося у процес добровільного об’єднання, а лише хочемо впевнитися, що йому не створюють штучних перешкод заради особистих інтересів".

Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ В’ячеслав Негода

В Україні вже є 18 районів, територія яких повністю покрита ОТГ, 143 райони, де більше 50 % території покрито ОТГ, 205 районів, де менше 50 % території покрито ОТГ та 99 районів, де не утворено жодної ОТГ (без урахування окупованих районів АРК, Донецької та Луганської областей).

Серед останніх є і 4 райони Львівщини – Буський, Золочівський, Турківський та Яворівський. Причому у двох перших районах – Бродівському та Золочівському – перспективний план незмінний ще з 2015 року. Незважаючи на це, жодної громади в обох районах досі не створено.


Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству регионального регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины совместно с Всеукраинской ассоциацией органов местного самоуправления подготовить информацию о районах, где громады не объединяются, а также фактов возможного блокирования реформы на районном уровне. Об этом сообщает Офис реформ во Львовском РО АГУ

В свою очередь, Минрегион направил письмо Ассоциации городов Украины, Ассоциации районных и областных советов Ассоциации сельских и поселковых советов, а также Ассоциации объединенных территориальных громад, в котором просит предоставить информацию о районах, где не создано ни одной объединенной громады, с освещением конкретных фактов блокирования этого процесса председателями районных государственных администраций.

"Мы знакомы с ситуацией по каждому из 99 районов, где не создано ОТГ. Есть и факты блокирования объединения. До 30 ноября вместе с профильными ассоциациями мы обобщим эту информацию и доведем до сведения премьер-министра. Этим мы не вмешиваемся в процесс добровольного объединения, а лишь хотим убедиться, что ему не создают искусственных препятствий ради личных интересов".

Первый заместитель Министра регионального развития, строительства и ЖКХ Вячеслав Негода

В Украине уже есть 18 районов, территория которых полностью покрыта ОТГ, 143 районы, где более 50% территории покрыто ОТГ, 205 районов, где менее 50% территории покрыто ОТГ и 99 районов, где не создано ни одной ОТГ (без учета оккупированных районов АРК, Донецкой и Луганской областей).

Среди последних есть и 4 района Львовщины - Бусский, Золочевский, Турковский и Яворовский. Причем в двух первых районах - Бродовском и Золочевском - перспективный план неизменной еще с 2015 года. Несмотря на это, ни одной громады в обоих районах не создано.