детсад, ЕСУ місті Жовква Львівської області відкрили оновлений дошкільний навчальний заклад №2 "Калинонька", реконструйований за європейськими стандартами. Про це повідомляє "Львівська газета".

Реконструкція дошкільного навчального закладу відбувалася в рамках проекту "Реалізація першого етапу модернізації комунальної котельні та району, що нею опалюється". Його впроваджували у рамках програми "Демонстраційні проекти – угода мерів" завдяки коштам Європейського Союзу. Загальний кошторис проекту – 12 млн. 299 тис. грн. 80% – це кошти ЄС, решта – обласної та міської влади.

У рамках реконструкції дошкільного навчального закладу було замінено дах (замість шиферного – з металодахівки), систему електропостачання, каналізацію, вентиляції, встановлено енергозберігаючі вікна і двері, сонячний колектор, системи збору води, індивідуальний тепловий пункт, систему централізованої вентиляції, утеплено фасад. Сонячний колектор дасть змогу нагрівати воду в дошкільній установі у літній період завдяки сонячній енергій, без використання електрики. Система збору дощової води дозволить використовувати останню на технічні потреби. Індивідуальний тепловий пункт включає функцію погодозалежної автоматики. Це дозволить автоматично підключати і відключати дитсадок від опалення при зміні температури повітря.

Реконструкція дошкільної установи полягала також у значній кількості внутрішніх робіт – заміні систем опалення, електропостачання та вентиляції, встановленні "теплої підлоги", а також внутрішній ремонт.

Роботи з реконструкції дитсадка розпочалися наприкінці квітня і тривали до вересня. Заходи, які були проведені, дозволять зменшити енергоспоживання дошкільного навчального закладу на 120 мегават на рік або на 60%, зробити його більш ефективним, перебування дітей – комфортнішим та безпечнішим.

 

Евросоюз

Ця публікація була підготовлена в рамках проекту "Просування реформ в регіони" за сприяння Європейського Союзу (http://ec.europa.eu/europeaid). Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю ІА "Status Quo" і жодним чином не відображає точку зору Європейського Союзу.


В городе Жовква Львовской области открыли обновленный дошкольное учебное заведение №2 "Калинка", реконструированный по европейским стандартам. Об этом сообщает "Львовская газета".

Реконструкция детского сада проходила в рамках проекта "Реализация первого этапа модернизации коммунальной котельной и района, которой ею отапливается". Его внедряли в рамках программы "Демонстрационные проекты - соглашение мэров" благодаря средствам Европейского Союза. Общая смета проекта - 12 млн. 299 тыс. грн. 80% - это средства ЕС, остальные - областной и городской власти.

В рамках реконструкции дошкольного учебного заведения заменили крышу (вместо шиферного - с металлочерепицы), систему электроснабжения, канализации, вентиляции, установили энергосберегающие окна и двери, солнечный коллектор, системы сбора воды, индивидуальный тепловой пункт, систему централизованной вентиляции, утеплили фасад. Солнечный коллектор позволит нагревать воду в дошкольном учреждении в летний период благодаря солнечной энергий, без использования электричества. Система сбора дождевой воды позволит использовать последнюю на технические нужды. Индивидуальный тепловой пункт включает функцию погодозависимой автоматики. Это позволит автоматически подключать и отключать детсад от отопления при изменении температуры воздуха.

Реконструкция дошкольного учреждения заключалась также в значительном количестве внутренних работ - замене систем отопления, электроснабжения и вентиляции, установке "теплого пола", а также внутреннем ремонте.

Работы по реконструкции детского сада начались в конце апреля и продолжались до сентября. Мероприятия, которые были проведены, позволят уменьшить энергопотребление дошкольного учебного заведения на 120 мегаватт в год или на 60%, сделать его более эффективным, пребывание детей - комфортным и безопасным.

 

Евросоюз

Эта публикация была подготовлена в рамках проекта "Продвижение реформ в регионы" при содействии Европейского Союза. (http://ec.europa.eu/europeaid). Содержание этой публикации является исключительной ответственностью ИА "Status Quo" и никоим образом не отражает точку зрения Европейского Союза.