Оголосити території смт. Брюховичі курортом загальнодержавного значення просять у петиції, що зареєстрована в Єдиній системі місцевих петицій.

Автор петиції Ярина Остапик пише, що Брюховичі є рекреаційним населеним пунктом з початку ХХ століття і його статус, як курорту, був підтверджений на законодавчому рівні до 2017р.

"Брюховичі володіють великим рекреаційним потенціалом, в тому числі унікальними та особливо цінними лікувальними ресурсами - джерелами термальних вод, наявність яких дозволяє територіям селища законодавчо закріпити статус курорту загальнодержавного значення. На території селища розташований лісовий заказник, парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва, лікувальні заклади та велика кількість об’єктів рекреаційного та оздоровчого призначення. Більшість території селища вкрита сосновим лісом, що створює унікальний мікроклімат для профілактики та лікування серцево-судинних захворювань, органів дихання", - зазначає вона.

На жаль, значна частина територій та оздоровчих об’єктів Брюхович в останні роки втратила статус рекреаційного та оздоровчого призначення: зелені насадження вирубуються, а на вказаних територіях здійснюється або запланована житлова забудова. Оголошення території Брюхович курортом дозволить, зокрема, запобігти знищенню рекреаційних об’єктів, а також підніме туристичний статус Львова, вважає вона.

Петицією пропонується розпочати процедуру оголошення селища міського типу Брюховичі курортом загальнодержавного значення та здійснити розробку Клопотання про оголошення селища міського типу Брюховичі курортом загальнодержавного значення.


Объявить территории пгт. Брюховичи курортом общегосударственного значения просят в петиции, которая зарегистрирована в Единой системе местных петиций. 

Автор петиции Ярина Остапик пишет, что Брюховичи являются рекреационным населенным пунктом с начала ХХ века и его статус, как курорта, был подтвержден на законодательном уровне до 2017.

"Брюховичи обладают большим рекреационным потенциалом, в том числе уникальными и особо ценными лечебными ресурсами - источниками термальных вод, наличие которых позволяет территориям поселка законодательно закрепить статус курорта общегосударственного значения. На территории поселка расположен лесной заказник, парк-памятник садово-паркового искусства, лечебные учреждения и большое количество объектов рекреационного и оздоровительного назначения. Большая часть территории поселка покрыта сосновым лесом, что создает уникальный микроклимат для профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, органов дыхания", - отмечает она.

К сожалению, значительная часть территорий и оздоровительных объектов Брюхович в последние годы потеряла статус рекреационного и оздоровительного назначения: зеленые насаждения вырубаются, а на указанных территориях осуществляется или запланирована жилая застройка. Объявления территории Брюхович курортом позволит, в частности, предотвратить уничтожение рекреационных объектов, а также поднимет туристический статус Львова, считает она.

Петицией предлагается начать процедуру объявления поселка городского типа Брюховичи курортом общегосударственного значения и осуществить разработку Ходатайство об объявлении поселка городского типа Брюховичи курортом общегосударственного значения.