Депутати погодили Програму забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих категорій населення м. Львова на 2020−2021 роки.

На пленарному засіданні Львівської міської ради депутати затвердили Програму забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих категорій населення м. Львова на 2020−2021 роки. Програма охоплює групи населення та категорії захворювань, у разі лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно або на пільгових умовах.

Які захворювання

Як йдеться у програмі, гроші на безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів виділяються за відповідними бюджетними програмами місцевого бюджету для лікування окремих видів захворювань:

 • цукровий діабет,
 • серцево-судинні захворювання,
 • бронхіальна астма.

Категорії пільговиків

Дія програми поширюється на:

 • дітей віком до шести років;
 • дітей з інвалідністю;
 • дітей з багатодітних сімей;
 • пенсіонерів, які отримують пенсію за віком, у розмірі, що не перевищує мінімальний розмір пенсії;
 • учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності;
 • осіб з інвалідністю та інших.

Як повідомили в управлінні охорони здоров’я, за останні роки на забезпечення окремих категорій населення м. Львова лікарськими засобами безоплатно і на пільгових умовах у разі їх амбулаторного лікування, використано бюджетних коштів: у 2017 році — 16 943,9 тис. грн.; у 2018 році — 23 256,3 тис. грн. Очікуване виконання у 2019 році становить 26 300,0 тис. грн.

Додамо, що у 2020 році згідно з положенням про реформування медичної галузі Національна служба здоров’я планує укласти договори про  єдині для всіх правила фінансування системи охорони здоров’я України, відповідно до яких пацієнти отримуватимуть гарантований державою безоплатний пакет медичних послуг та лікарських засобів.


Депутаты согласовали Программу обеспечения лекарственными средствами при амбулаторном лечении отдельных категорий населения Львова на 2020-2021 годы.

На пленарном заседании Львовского городского совета депутаты утвердили Программу обеспечения лекарственными средствами при амбулаторном лечении отдельных категорий населения г. Львова на 2020-2021 годы. Программа охватывает группы населения и категории заболеваний, при лечении которых лекарственные средства по рецептам врачей отпускаются бесплатно или на льготных условиях.

Какие заболевания

Как говорится в программе, деньги на бесплатный и льготный отпуск лекарственных средств по рецептам врачей выделяются по соответствующим бюджетным программам местного бюджета для лечения отдельных видов заболеваний:

 • сахарный диабет,
 • сердечно-сосудистые заболевания,
 • бронхиальная астма.

Категории льготников

Действие программы распространяется на:

 • детей в возрасте до шести лет;
 • детей с инвалидностью;
 • детей из многодетных семей;
 • пенсионеров, которые получают пенсию по возрасту в размере, не превышающем минимальный размер пенсии;
 • участников боевых действий, пострадавших участников Революции Достоинства;
 • лиц с инвалидностью и других.

Как сообщили в управлении здравоохранения, за последние годы на обеспечение отдельных категорий населения г. Львова лекарственными средствами бесплатно и на льготных условиях в случае их амбулаторного лечения, использовано бюджетных средств: в 2017 году - 16 943,9 тыс. грн .; в 2018 году - 23 256,3 тыс. грн. Ожидаемое исполнение в 2019 году составляет 26 300,0 тыс. грн.

Добавим, что в 2020 году в соответствии с положением о реформировании медицинской отрасли Национальная служба здоровья планирует заключить договоры о единых для всех правил финансирования системы здравоохранения Украины, согласно которым пациенты будут получать гарантированный государством бесплатный пакет медицинских услуг и лекарственных средств.