На Львівщині захворіли п'ятеро дітей, які були щеплені проти кашлюка. Загалом, у липні кашлюк виявлений у 34 осіб, за сім місяців 2017 року – 166. Про це повідомляє Львівська обласна санітарно-епідеміологічна станція.

Впродовж липня зареєстровано 34 випадки (проти 35 у червні 2017 року та проти 36 - у липні 2016-го) захворювання кашлюком. Переважна більшість захворілих (32 випадки) - діти. Зареєстровано 3 вогнища з 2-ма випадками (Перемишлянський р-н, м. Львів).

Серед захворілих проти кашлюка не щеплені 29 осіб з наступних причин: відмова - 23, протипоказів – 3, не підлягали за віком – 3. Захворіло 5 дітей, щеплених проти кашлюка.

Загалом, за 7 місяців 2017 року зареєстровано 166 випадків кашлюка, в т.ч. 4 - паракашлюка, проти 140 випадків за аналогічний період 2016 року. Серед захворілих 148 осіб були не щеплені з причин: відмов - 102 (69,0%), відсутності вакцини - 17 (11,5%), протипоказів - 17 (7,7%), не підійшов термін – 8 (5,4%), відсутні дані – 4 (2,7%). Захворюваність серед дитячого населення із розподілом по вікових групах становить: до 1 року - 42,5%, 1-4 роки - 38,1%, 5-9 років - 13,1%, 10-14 років - 5,6%.

Найчастіше захворюваність кашлюком реєструвалася у Перемишлянському (23,77), Сколівському (14,76), Городоцькому (12,52), Яворівському (10,42), Сокальському (8,61) Жидачівському (7,05), Бродівському (6,76) районах та містах Львові (8,43), Червонограді (8,83) та Стрию (8,47).


На Львовщине заболели пятеро детей, которые были привиты против коклюша. В целом, в июле коклюш обнаружен у 34 человек, за семь месяцев 2017-го - 166. Об этом сообщает Львовская областная санитарно-эпидемиологическая станция.

В июле зарегистрировано 34 случая (против 35 в июне 2017-го и против 36 - в июле 2016-го) заболевания коклюшем. Подавляющее большинство заболевших (32 случая) - дети. Зарегистрировано 3 очага с 2-мя случаями (Самборский р-н., г. Львов).

Среди заболевших против коклюша не привиты 29 человек по следующим причинам: отказ – 23, противопоказания - 3, не подлежали по возрасту - 3. Заболели 5 детей, привитых против коклюша.

В целом, за 7 месяцев 2017 года зарегистрировано 166 случаев коклюша, в т.ч. 4 - паракоклюша, против 140 случаев за аналогичный период 2016 года. Среди заболевших 148 человек были не привиты по причинам: отказов - 102 (69,0%), отсутствия вакцины - 17 (11,5%), противопоказаний - 17 (7,7%), не подошел срок - 8 (5,4 %), отсутствуют данные - 4 (2,7%). Заболеваемость среди детского населения с распределением по возрастным группам составляет: до 1 года - 42,5%, 1-4 года - 38,1%, 5-9 лет - 13,1%, 10-14 лет - 5,6%.

Чаще всего заболеваемость коклюшем регистрировалась в Перемышлянском (23,77), Сколевском (14,76), Городокском (12,52), Яворовском (10,42), Сокальском (8,61) Жидачевском (7,05), Бродовском (6, 76) районах и городах Львове (8,43), Червонограде (8,83) и Стрые (8,47).