У Бориславі маршрути № 1А, 2 та 7 обслуговуватиме новий перевізник. Вартість проїзду на даний час залишається незмінною, хоча новий власник наполягає на збільшенні тарифу. Про це повідомляє Бориславська міська рада. 

Минулого тижня на засіданні виконавчого комітету Бориславської міської ради було прийнято рішення про розірвання договору із МПП "Транспортник" щодо обслуговування міських автобусних маршрутів.

Відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради № 77 від 12 квітня 2018 року було вирішено достроково в односторонньому порядку розірвати Договір про організацію перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування у м. Бориславі від 07 квітня 2017 року (об’єкт конкурсу№ 2 - маршрути № 1А, 2, 7) з МПП "Транспортник", у зв’язку з невиконанням договірних зобов’язань, які стосувалися забезпечення виконання на маршруті затвердженого Організатором (виконавчим комітетом міської ради) маршруту руху та розкладу руху автобусів з регулярністю не менше 95 відсотків і вести облік виконаних рейсів та забезпечення випуску планової кількості рухомого складу на маршруті.

Відділом економіки та торгівлі міської ради керівництву МПП було надіслано лист-повідомлення про розірвання Договору. Відтак надавачем транспортних послуг на маршрутах стане ПП "Галич-Авто", яке обслуговує маршрут № 150 "Борислав – Стебник", та зайняло друге місце під час конкурсу на організацію перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування у м. Бориславі.

Як повідомив начальник відділу економіки та торгівлі міської ради Лев Попель, що хоча новий перевізник і висловив пропозицію про перегляд діючого тарифу, вартість проїзду на даний час залишається незмінною.


В Бориславе маршруты № 1А, 2 и 7 будет обслуживать новый перевозчик. Стоимость проезда в настоящее время остается неизменной, хотя новый владелец настаивает на увеличении тарифа. Об этом сообщает Бориславский городской совет. 

На прошлой неделе на заседании исполнительного комитета Бориславского городского совета было принято решение о расторжении договора с МПП "Транспортник" по обслуживанию городских автобусных маршрутов.

Согласно решению исполнительного комитета городского совета № 77 от 12 апреля 2018 было решено досрочно в одностороннем порядке расторгнуть Договор об организации перевозок пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования в г. Бориславе от 7 апреля 2017 (объект конкурсу№ 2 - маршруты № 1А, 2, 7) с МЧП "Транспортник", в связи с невыполнением договорных обязательств, касающихся обеспечения выполнения на маршруте утвержденного Организатором (исполнительным комитетом городского совета) маршрута движения и расписания движения автобусов с регулярностью не менее 95 процентов и вести учет выполненных рейсов и обеспечения выпуска планового количества подвижного состава на маршруте.

Отделом экономики и торговли городского совета руководству МПП было отправлено письмо-уведомление о расторжении Договора. Поэтому предоставляющим транспортных услуг на маршрутах станет ООО "Галич-Авто", которое обслуживает маршрут № 150 "Борислав - Стебник", и занял второе место во время конкурса на организацию перевозок пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования в г. Бориславе.

Как сообщил начальник отдела экономики и торговли городского совета Лев Попель, что хотя новый перевозчик и высказал предложение о пересмотре действующего тарифа, стоимость проезда в настоящее время остается неизменной.