STATUS QUO

Отруєння у львівському ресторані - нові подробиці

У ресторані "Червона рута", де на весіллі та бенкетах отруїлися люди, фахівці виявили низку порушень, зокрема в усіх досліджених кулінарних виробах виявили хвороботворні бактерії. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Сьогодні, 12 червня, у мерії на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обговорили ситуацію, що склалась внаслідок отруєння великої кількості осіб у ресторані "Червона рута" на Сихові.

Комісія заслухала інформацію від керівництва Держпродспоживслужби та Львівського лабораторного центру. Фахівці зазначили, що заклад не був зареєстрований — тобто працював самовільно. Тут були значні порушення у приготуванні страв, а в усіх досліджених кулінарних виробах виявили хвороботворні бактерії. Відтак, заклад закрито, скеровано припис для усунення недоліків та складено протокол про адміністративне правопорушення. Поліція ж порушила кримінальне провадження за цим фактом.

За даними головного спеціаліста відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавств ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області Зоряни Стоцько, 8 червня у ресторані "Червона рута" на вул. Хуторівка, 26 проводилося весілля приблизно на 100 людей. 9 червня було проведено 4 банкети із загальною кількістю 57 людей.

"Перші повідомлення ми отримали у неділю, й одразу Держпродспоживслужба із Лабораторним центром виїхали для проведення обстежень і відбору лабораторних проб харчових продуктів. У закладі допущено дуже серйозні порушення — дозволено принести певні страви організаторами весілля, які теж могли спричинити отруєння. Але і в самому закладі були надзвичайно великі порушення санітарного законодавства. У харчоблоці стелі, підлоги — усі уражені грибком", — розповіла вона.

З її слів, також була порушена технологія приготування справ — готували страви, які заборонені для приготування в літній період: заливна риба, холодці, майонези власного приготування, печінкові торти, запечена печінка тощо. Тобто було багато страв, які є небезпечними в епідемічному відношенні в цей період. Окрім того, в закладі на всі страви, які готувалися, відсутні технологічні картки і документи, які засвідчували б якість продуктів. Також весь персонал, який був залучений до приготування страв, не мав медогляду й не пройшов гігієнічного навчання. Тому, з її слів, це все були фактори, які могли сприяти виникненню цього захворювання.

"Відібрано 12 проб готових кулінарних виборів, 20 змивів і обстежено персонал на носійство кишкової групи та стафілококу. Результатів ще немає, вони в роботі. Окрім того, вчора на 9 годину вечора уже почали поступати люди, які були не на весіллі, а на банкетах наступного дня. На сьогодні ми маємо 55 людей потерпілих, з них 6 дітей. В інфекційній лікарні на лікуванні перебуває 46 людей, з них 5 дітей", — додала Зоряна Стоцько.

"Лабораторні дослідження уже виписуються, і дуже багато є відхилень: брудний посуд, у всіх кулінарних виробах виявлені хвороботворні бактерії: стафілокок, кишкова паличка", — додала Галина Михальчук, завідувач Львівського міського відділу ДУ "Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України".

Нагадаємо, ресторан закрито з 10 червня, скеровано припис для усунення недоліків і складено протокол для притягнення до адміністративної відповідальності. Поліція порушила кримінальне провадження за цим фактом.

Як зауважили фахівці Держпродспоживслужби у Львівській області, заклад не зареєстрований — тобто працював самовільно.


В ресторане "Червона рута", где на свадьбе и банкетах отравились люди, специалисты выявили ряд нарушений, в частности во всех исследованных кулинарных изделиях обнаружили болезнетворные бактерии. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Сегодня, 12 июня, в мэрии на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обсудили ситуацию, которая сложилась в результате отравления большого количества людей в ресторане "Червона рута" на Сыхове.

Комиссия заслушала информацию от руководства Госпродпотребвслужбы и Львовского лабораторного центра. Специалисты отметили, что заведение не было зарегистрировано - то есть работало самовольно. Здесь были значительные нарушения в приготовлении блюд, а во всех исследованных кулинарных изделиях обнаружили болезнетворные бактерии. Поэтому, заведение закрыто, направлено предписание для устранения недостатков и составлен протокол об административном правонарушении. Полиция  возбудила уголовное производство по этому факту.

По данным главного специалиста отдела государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства ГУ Госпродпотребслужбы во Львовской области Зоряны Стоцко, 8 июня в ресторане "Червона рута" на ул. Хуторовка, 26 проводилось свадьбы примерно на 100 человек. 9 июня было проведено 4 банкета с общим количеством 57 человек.

"Первые сообщения мы получили в воскресенье, и сразу Госпродпотребвслужба с Лабораторным центром выехали для проведения обследований и отбора лабораторных проб пищевых продуктов. В заведении допущены очень серьезные нарушения - разрешено принести определенные блюда организаторами свадьбы, которые тоже могли вызвать отравление. Но и в самом заведении были очень большие нарушения санитарного законодательства. В пищеблоке потолка, пола - все поражено грибком", - рассказала она.

По ее словам, также была нарушена технология приготовления блюд - готовили блюда, которые запрещены для приготовления в летний период: заливная рыба, студни, майонезы собственного приготовления, печеночные торты, запеченная печень и тому подобное. То есть было много блюд, которые опасны в эпидемическом отношении в этот период. Кроме того, в заведении на все блюда, которые готовились, отсутствуют технологические карточки и документы, которые свидетельствовали бы о качестве продуктов. Также весь персонал, который был привлечен к приготовлению блюд, не имел медосмотра и не прошел гигиенического обучения. Поэтому, по ее словам, это все были факторы, которые могли способствовать возникновению этого заболевания.

"Отобраны 12 проб готовых кулинарных выборов, 20 смывов и обследован персонал на носительство кишечной группы и стафилококка. Результатов еще нет, они в работе. Кроме того, вчера на 9:00 вечера уже начали поступать люди, которые были не на свадьбе, а на банкетах на следующий день. На сегодня мы имеем 55 человек пострадавших, из них 6 детей. В инфекционной больнице на лечении находится 46 человек, из них 5 детей", - добавила Звездная Стоцко.

"Лабораторные исследования уже выписываются, и очень много есть отклонений: грязная посуда, во всех кулинарных изделиях обнаружены болезнетворные бактерии: стафилококк, кишечная палочка", - добавила Галина Михальчук, заведующий Львовского городского отдела ГУ "Львовский областной лабораторный центр МЗ Украины".

Напомним, ресторан закрыт с 10 июня, направлено предписание для устранения недостатков и составлен протокол для привлечения к административной ответственности. Полиция возбудила уголовное производство по этому факту.

Как отметили специалисты Госпродпотребслужбы во Львовской области, заведение не зарегистрировано - то есть работал самовольно.