Медики Трускавця здійснили унікальну лапароскопічну операцію: видалили нирку та жовчний міхур жінці, яка мешкає у США, про це повідомляє "Дрогобич.Інфо"

Пацієнткою трускавецьких медиків стала 52-річна українка за походженням, яка вже кілька років мешкає у США. Під час її відпочинку у Трускавці в одному із місцевих санаторіїв у неї при обстеженні виявили гній у нирці та скерували на повне медичне дообстеження в лікарню.

Як розповів головний медик Трускавецької міської лікарні, уролог їхнього медичного закладу діагноз - лівобічний термінальний гідронефроз - у пацієнтки таки підтвердив. 

"Жінці було запропоновано зробити дренаж, пацієнтка погодилася. Однак гостро постало питання про проведення в найближчий час операції по видаленню органа, який уже не виконував свою важливу функцію в організмі", - наголошує пан Стасик.

Відпустивши пацієнтку на місяць додому із нею узгодили час проведення майбутньої лапароскопічної операції. Так як пацієнтка мала проблеми ще й з жовчним міхурем було прийнято рішення за одним разом робити подвійну операцію – із видалення лівої нирки та жовчного міхура.

У зазначений час, 21 квітня, із США жінка прибула повторно в Трускавець. Операція лапароскопічним методом тривала 4,5 години. Перший етап операції взяли на себе хірурги Богдан Куцик та Володимир Кулина – вони видалили хворий жовчний міхур. Відтак естафету від хірургів прийняли урологи - зав. урологічним відділенням лікарні Ігор Деркач та уролог Михайло Босак, які видалили пацієнтці ліву нирку. Усі втручання проходили за допомогою лапароскопу, тож хірургічна агресія була зведена до мінімуму. На тілі пацієнта після такої операції залишаються маленькі, довжиною в сантиметр сліди, а не шрами. Слід зазначити, що увесь операційний процес у Трускавці проходив під пильним оком та контролем завідувача урологічним відділенням Львівської обласної клінічної лікарні, доцента кафедри урології Львівського медичного університету ім.Данила Галицького Романа Шеремета. Наразі пацієнтка перебуває під наглядом медиків та проходить так званий післяопераційний етап.

За словами головного медика курортного міста, за лапароскопічними операціями майбутнє – оскільки такі втручання є нетравматичними для людини, на третю добу після операції хворі йдуть додому, днів через 20 можуть приступати до роботу.

Довідка SQ. Оапароскопічна операція — це операція на внутрішніх органах через невеличкі розрізи. До черевної порожнини проникають спеціальним оптичним приладом — лапароскопом. Це трубка, яка має систему лінз і приєднана до відеокамери. Відеокамера виводиться на монітор. Через розрізи вводяться також мініатюрні хірургічні інструменти. Хірург оперує та бачить операційне поле на екрані монітора.Якщо після відкритої операції пацієнт змушений , тривалий час, лежати без руху, щоб не розійшлися шви, то при лапароскопії відновний процес проходить значно швидше.


Медики Трускавца совершили уникальную лапароскопическую операцию: удалили почку и желчный пузырь женщине, которая живет в США, об этом сообщает "Дрогобич.Инфо"

Пациенткой трускавецких медиков стала 52-летняя украинка по происхождению, уже несколько лет живет в США. Во время ее отдыха в Трускавце в одном из местных санаториев в нее при обследовании обнаружили гной в почке и направили на полное медицинское дообследование в больницу.

Как рассказал главный медик Трускавецкой городской больницы, уролог их медицинского учреждения диагноз - левосторонний терминальный гидронефроз - у пациентки таки подтвердил.

"Женщине было предложено сделать дренаж, пациентка согласилась. Однако остро встал вопрос о проведении в ближайшее время операции по удалению органа, который уже не выполнял свою важную функцию в организме", - отмечает господин Стасик.

Отпустив пациентку в месяц домой с ней согласовали время проведения будущей лапароскопической операции. Так как пациентка имела проблемы еще и с желчным пузырем было принято решение за один раз делать двойную операцию - по удалению левой почки и желчного пузыря.

 В указанное время, 21 апреля, из США женщина прибыла повторно в Трускавец. Операция лапароскопическим методом длилась 4,5 часа. Первый этап операции взяли на себя хирурги Богдан Куцик и Владимир Кулина - они удалили больной желчный пузырь. Поэтому эстафету от хирургов приняли урологи - зав. урологическим отделением больницы Игорь Деркач и уролог Михаил Босак, которые удалили пациентке левую почку. Все вмешательства проходили с помощью лапароскопа, поэтому хирургическая агрессия была сведена к минимуму. На теле пациента после такой операции остаются маленькие, длиной в сантиметр следы, а не шрамы. Следует отметить, что все операционный процесс в Трускавце проходил под пристальным вниманием и контролем заведующего урологическим отделением Львовской областной клинической больницы, доцента кафедры урологии Львовского медицинского университета им.Данила Галицкого Романа Шеремета. Сейчас пациентка находится под наблюдением медиков и проходит так называемый послеоперационный этап.

По словам главного медика курортного города, по лапароскопическим операциям будущее - поскольку такие вмешательства нетравматичным для человека, на третьи сутки после операции больные идут домой, дней через 20 могут приступать к работе.

Справка SQ. Оапароскопична операция - это операция на внутренних органах через небольшие разрезы. К брюшной полости проникают специальным оптическим прибором - лапароскопом. Это трубка, которая имеет систему линз и присоединена к видеокамере. Видеокамера выводится на монитор. Через разрезы вводятся миниатюрные хирургические инструменты. Хирург оперирует и видит операционное поле на экране монитора.Якщо после открытой операции пациент вынужден, длительное время лежать без движения, чтобы не разошлись швы, то при лапароскопии восстановительный процесс проходит значительно быстрее.