STATUS QUO

Як виглядатиме вулиця Шевченка після реконструкції - проект

У 2019 році планують розпочати ремонт вул. Шевченка: виконавчий комітет затвердив ескізний проект. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.  

Цього року заплановано розпочати капітальний ремонт вул. Шевченка. Фахівці з транспортного моделювання ЛКП "Львівавтодор", спільно з ЛКП "Львівелектротранс", КУ "Інститут міста", ЛКП "Інститут просторового розвитку", департаменту житлового господарства та інфраструктури на основі обговорень з мешканцями напрацювали ескізний проект майбутньої вулиці. Минулого тижня виконавчий комітет прийняв рішення "Про затвердження ескізного проекту реконструкції вул. Т. Шевченка". Ремонт вулиці планують розпочати вже цього року.

Ескізним проектом реконструкції вул. Т. Шевченка (від вул. Хорватської до вул. Залізничної) передбачено:

 1. Тротуари з обох сторін вулиці з шириною пішохідної зони не менше 2,25 м (без врахування ширини сходів, огороджень, опор знаків та інших об’єктів).
 2. Уникання влаштування направляючого пішохідного огородження.
 3. Велосипедна інфраструктура для безпечного та зручного руху велосипедистів в обидві сторони (переважно велосипедна доріжка; на ділянці спуску у напрямку центру — велосипедна смуга).
 4. Двосторонній рух маршрутних транспортних засобів (трамваїв та автобусів) на всій ділянці.
 5. Влаштування спільних трамвайно-автобусних зупинок з висотою платформи не більше 250 мм та електронними табло для інформування про прогнозований час прибуття транспорту.
 6. Двосторонній рух приватного транспорту дозволено на всій ділянці.
 7. Кількість смуг руху на ділянці від вул. Хорватської до вул. Ярослава Мудрого — 1×1.
 8. Кількість смуг руху на ділянці від вул. Ярослава Мудрого до вул. В. Єрошенка — 2×1 з влаштуванням конструктивно відокремленої смуги для руху маршрутних транспортних засобів у напрямку центру.
 9. Кількість смуг руху на ділянці від вул. В. Єрошенка до вул. Залізничної — 2×2 з влаштуванням конструктивно відокремлених смуг для руху маршрутних транспортних засобів в обох напрямках.
 10. Забезпечення зручних умов для виконання повороту ліворуч з вул. Т. Шевченка на вул. В. Єрошенка (з влаштуванням двостороннього руху по вул. В. Єрошенка) та з вул. Т. Шевченка на вул. Я. Пстрака.
 11. Влаштування світлофорного регулювання з адаптивним режимом регулювання, пріоритетним пропусканням трамваїв, оглядовими відеокамерами та підключенням їх до центру керування рухом.
 12. Влаштування водовідведення з ринв через зелені зони у дощову каналізацію, мінімізуючи обсяги води на тротуарах, велодоріжках та проїзній частині вулиці.
 13. За наявності достатнього простору у просторі між деревами облаштування місць для паралельного паркування автомобілів.
 14. Покриття проїзної частини вулиці — асфальтобетон.
 15. Покриття місць для паркування — бруківка або грубоколотий камінь.
 16. Повна заміна всіх дерев, крім тих, які перебувають у хорошому та відмінному стані (відповідно до інвентаризації стану дерев).
 17. Збереження дерев, які перебувають у хорошому та відмінному стані, умови їх росту покращено через облаштування лунок площею не менше 2,5 кв. м, уникнення земляних робіт понад 30 см глибиною за 2 метри від стовбура.
 18. Облаштування повноцінного озеленення вулиці деревами на обох сторонах, проміжки між лунками дерев не менше 5 метрів і не більше 12 метрів (без врахування примикання вулиць і заїздів). Лунки дерев розміру не менше 1,5×1,5 метри, з поребриком не вище рівня мощення.
 19. Погодження видів дерев та параметрів саджанців із замовником на стадії проєктування благоустрою.

На переконання заступника директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Андрій Білий, втілення даних рішень дасть можливість об’їзду центру при русі з Левандівки, спрощує об’їзд центру через вулицю Єрошенка, забезпечує пріоритет та відсутність корків для громадського транспорту та усуває затримку трамвая при під’їзді до перехрестя вул. Шевченка — вул. Левандівська.

Нагадаємо, новими об’єктами, на яких у 2019 році планують розпочати ремонтні роботи стануть: вул. Курмановича, вул. Д. Апостола, вул. Б. Хмельницького, вул. Хуторівка, вул. Миколайчука. Також планують розпочати будівництво пішохідного моста на вул. Головатого — вул. Сулими та будівництво шляхопроводу на перехресті вул. Шевченка — вул. Омельяна Ковча.

d63c230b529f965d0e26ac9f5c382801.md.jpg d8f73dfa9d546a881a3a3bc0bdabca00.md.jpg 752fcf86891e07fe685340b4a2c4b03a.md.jpg 76308d32a6f0bc5d691350d6201e57fb.md.jpg 6a4e3c5898c8e86ddfb52eee82f5138a.md.jpg 43602e44e5d910988b2dbd0abda2ceb2.md.jpg


В 2019 году планируется начать ремонт ул. Шевченко: исполнительный комитет утвердил эскизный проект. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета. 

В этом году планируется начать капитальный ремонт ул. Шевченко. Специалисты по транспортному моделированию ЛКП "Львовавтодор", совместно с ЛКП "Львовэлектротранс", КУ "Институт города", ЛКП "Институт пространственного развития", департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры на основе обсуждений с жителями разработали эскизный проект будущей улице. На прошлой неделе исполнительный комитет принял решение "Об утверждении эскизного проекта реконструкции ул. Т. Шевченко". Ремонт улицы планируют начать в этом году.

Эскизным проектом реконструкции ул. Т. Шевченко (от ул. Хорватской до ул. Железнодорожной) предусмотрено:

 1. Тротуары с обеих сторон улицы с шириной пешеходной зоны не менее 2,25 м (без учета ширины лестниц, ограждений, опор знаков и других объектов).
 2. Ухода устройства направляющего пешеходного ограждения.
 3. Велосипедная инфраструктура для безопасного и удобного движения велосипедистов в обе стороны (преимущественно велосипедная дорожка, на участке спуска в направлении центра - велосипедная полоса).
 4. Двустороннее движение маршрутных транспортных средств (трамваев и автобусов) на всем участке.
 5. Устройство общих трамвайно-автобусных остановок с высотой платформы не более 250 мм и электронными табло для информирования о прогнозируемом времени прибытия транспорта.
 6. Двустороннее движение частного транспорта разрешено на всем участке.
 7. Количество полос движения на участке от ул. Хорватской до ул. Ярослава Мудрого - 1 × 1.
 8. Количество полос движения на участке от ул. Ярослава Мудрого до ул. В. Ерошенко - 2 × 1 с устройством конструктивно обособленной полосы для движения маршрутных транспортных средств в направлении центра.
 9. Количество полос движения на участке от ул. В. Ерошенко до ул. Железнодорожной - 2 × 2 с устройством конструктивно обособленных полос для движения маршрутных транспортных средств в обоих направлениях.
 10. Обеспечение удобных условий для выполнения поворота налево с ул. Т. Шевченко на ул. В. Ерошенко (с устройством двухстороннего движения по ул. В. Ерошенко) и с ул. Т. Шевченко на ул. Я. Пстрака.
 11. Устройство светофорного регулирования с адаптивным режимом регулирования, приоритетным пропуском трамваев, смотровыми видеокамерами и подключением их к центру управления движением.
 12. Устройство водоотведения из желобов через зеленые зоны в дождевую канализацию, минимизируя объемы воды на тротуарах, велодорожках и проезжей части улицы.
 13. При наличии достаточного пространства в пространстве между деревьями обустройства мест для параллельной парковки автомобилей.
 14. Покрытие проезжей части улицы - асфальтобетон.
 15. Покрытие мест для парковки - брусчатка или грубоколотый камень.
 16. Полная замена всех деревьев, кроме тех, которые находятся в хорошем и отличном состоянии (согласно инвентаризации состояния деревьев).
 17. Сохранение деревьев, которые находятся в хорошем и отличном состоянии, условия их роста улучшено за обустройство лунок площадью не менее 2,5 кв. м, во избежание земляных работ более 30 см глубиной в 2 метра от ствола.
 18. Обустройство полноценного озеленение улицы деревьями на обеих сторонах, промежутки между лунками деревьев не менее 5 метров и не более 12 метров (без учета примыкания улиц и заездов). Лунки деревьев размера не менее 1,5 × 1,5 метра, с поребриком не выше уровня мощения.
 19. Согласование видов деревьев и параметров саженцев с заказчиком на стадии проектирования благоустройства.

По мнению заместителя директора департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского горсовета Андрей Белый, воплощение данных решений позволит объезда центра при движении с Левандовки, упрощает объезд центра через улицу Ерошенко, обеспечивает приоритет и отсутствие пробок для общественного транспорта и устраняет задержку трамвая при под съезде до перекрестка ул. Шевченко - ул. Левандовская.

Напомним, новыми объектами, на которых в 2019 году планируют начать ремонтные работы станут: ул. Курмановича, ул. Д. Апостола, ул. Б. Хмельницкого, ул. Хуторивка, ул. Миколайчука. Также планируется начать строительство пешеходного моста на ул. Головатого - ул. Сулимы и строительство путепровода на пересечении ул. Шевченко - ул. Омельяна Ковча.