вырубка, лес, полицияУпродовж цього року до органів Національної поліції та місцевих прокуратур надійшла 101 заява та повідомлення щодо можливої незаконної рубки лісу та зловживань з боку лісової охорони. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

За аналогічний період 2017 року отримано 233 таких повідомлення.

За результатами розгляду цих заяв та повідомлень, правоохоронними органами розпочато 101 кримінальне провадження, на противагу минулорічним 92. Це, зокрема, свідчить про зменшення рівня вчинення злочинів цієї категорії.

Разом з тим, цього року до суду скеровано 29 обвинувальних актів, загальна сума встановлених збитків – понад 3 165,7 тис грн. Торік скеровано 30 обвинувальних актів та сума встановлених збитків становила 1 385,8 тис грн.

При цьому, в ході досудового розслідування відшкодовано завдані державі збитки на суму 29,4 тис грн, що більш як удвічі перевищує відшкодування попереднього року (10,7 тис грн).

Стан досудового розслідування у вказаних кримінальних провадженнях перебуває на постійному контролі прокуратури області.


В течение этого года в органы Национальной полиции и местных прокуратур поступила 101 заявление и сообщение о возможной незаконной рубке леса и злоупотреблениях со стороны лесной охраны. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

За аналогичный период 2017 получено 233 таких сообщения.

По результатам рассмотрения этих заявлений и сообщений правоохранительными органами начато 101 уголовное производство, в противовес прошлогодним 92. Это, в частности, свидетельствует об уменьшении уровня совершение преступлений этой категории.

Вместе с тем, в этом году в суд направлено 29 обвинительных актов, общая сумма установленных убытков - более 3 165,7 тыс грн. В прошлом году направлено 30 обвинительных актов и сумма установленных убытков составила 1 385,8 тыс грн.

При этом, в ходе досудебного расследования возмещены нанесенные государству убытки на сумму 29,4 тыс грн, что более чем вдвое превышает возмещение предыдущего года (10,7 тыс грн).

Состояние досудебного расследования в указанных уголовных производствах находится на постоянном контроле прокуратуры области.