STATUS QUO

Нововведення в українських школах. Корисно знати

З початку вересня життя педагогів, школярів та батьків змінилося - в силу вступає цілий ряд нововведень. Наприклад, дітям вже не обов'язково ходити в школу. Про що ще варто знати всім учасникам навчального процесу - в матеріалі SQ.

Шкільна форма скасовується

08bf8449c6b5e81a5f696e364a7da5bb.jpg

Шкільна форма була чи не найбільш обговорюваною освітньої проблемою останніх тридцяти років. Її то скасовували, то віддавали рішення проблемного питання на відкуп навчальним закладам. Нарешті в спірному справі поставлено крапку (хоча можливо, що і три крапки). Напередодні нового навчального року шостий президент країни видав указ про скасування шкільної форми (автоматично був скасований указ президента від 1996 року, підписаний Леонідом Кучмою).

Правда, ще понад рік тому Міністерство освіти направило в школи офіційний лист з роз'ясненнями про те, що шкільна форма не є обов'язковою. Так що президентський указ став своєрідним контрольним пострілом.

В школу можна не ходити

f71b166d0f0aba8b5776b29dd6d27277.jpg

У новому навчальному році школярі зможуть скористатися не тільки традиційною формою навчання - за партою, а й сімейною (домашньою).

Відповідно до нових правил, затверджених міністерством, переклад учня на навчання вдома проводиться за заявою батьків і не вимагає додаткових обгрунтувань, як було раніше.

При цьому абсолютно всі учні, які обрали навчання за межами школи, будуть зараховані в певний навчальний заклад для контролю навчання.

Школярі, що вибрали сімейну освіту, зобов'язані чотири рази на рік проходити контроль засвоєння навчального матеріалу відповідно до шкільної програми.

Обов'язкові щеплення

З 1 вересня 2019 року всі школярі і в дитсадку повинні мати всі передбачені Міністерством охорони здоров'я щеплення. В іншому випадку вони зможуть навчатися лише на дому. У дитячий садок і школу такі діти зараховуватися не будуть.

Виняток зроблять для дітей, яким неможливо зробити щеплення за медичними показаннями. Якщо ж це лише позиція і погляди батьків, дітей переведуть на домашнє навчання.

Жилети безпеки

З 1 вересня в країні набуло чинності правило, згідно з яким учні 1-4 класів зобов'язані в темний час доби ходити в школу в спеціальних світловідбивних жилетах.

Діти повинні бути помітні для водіїв та учасників дорожнього руху. Рішення про застосування жилетів було прийнято весною 2019 року в ході всеукраїнської координаційної наради з питань безпеки дорожнього руху.

Екс-прем'єр Володимир Гройсман заявляв, що жилети будуть індивідуальними і безкоштовними.

Мережеве навчання

У новому навчальному році школи вперше отримають можливість організовувати для учнів мережеві форми навчання. Окремі предмети можуть викладати не шкільні вчителі, а фахівці профільних організацій та установ культури, спорту і так далі.

Така можливість передбачена положенням Міносвіти, яке вступило в силу в липні 2019 року.

Навчання за мережевий формі може організовуватися як для всього класу, коли, наприклад, в навчальному закладі немає вчителя, так і для окремих учнів, які вже десь додатково навчаються. Передбачається, що це розширить доступ дітей до різних ресурсів і можливостей, ефективно використовуючи їх час.

Мережева форма навчання не є обов'язковою. Її впровадження можуть запропонувати школі батьки, учні, педагогічні працівники або інші зацікавлені особи і установи.

З'явився освітній омбудсмен

73033f49001d42d845a72cacb3b9382c.jpg

У новому навчальному році за дотриманням прав учнів, педпрацівників та інших осіб, задіяних в навчальному процесі, буде стежити освітній омбудсмен. У серпні 2019 року Кабмін вперше в історії країни заснував цю посаду. Першим освітнім омбудсменом стала колишній директор київської школи № 148 Сергій Горбачов.

Однією з основних завдань омбудсмена стане розгляд скарг від учнів, батьків, студентів і викладачів та відповідне реагування на ці скарги.

На розгляд заяв відводиться не більше місяця. Протягом цього терміну омбудсмен повинен дати відповідь про результати розгляду звернення.

Після цього у омбудсмена буде 5 робочих днів для прийняття заходів, щоб відновити порушені права.

У компетенції освітнього омбудсмена:

  • надати необхідні роз'яснення та рекомендації навчальним закладам та органам місцевого самоврядування;
  • дати консультацію заявнику;
  • представляти інтереси заявника в судах.

Кому з педагогів підвищать зарплату?

З 1 вересня зарплатні ставки виросли на 10%. Але не для всіх. А тільки для тих, чиї посадові оклади залишалися незмінними в минулому році. Відповідне рішення прийняв Кабмін в серпні 2019 року.

Саме підвищення торкнеться педпрацівників закладів дошкільної, позашкільної та професійної (професійно-технічного) освіти.

З 1 січня 2020 року планується підвищення заробітних плат всім працівникам освіти на 20-70%. Згідно з липневим постановою Камбина, поетапне підвищення триватиме до 2023 року.

Поки тільки в київських школах

0b97fd91f6d632fdb5c4724cbf776228.jpg

З нового навчального року в столичних школах планується проведення реформи шкільного харчування. Прийом їжі буде організований за принципом "шведського столу".

У меню повинні входити кілька видів овочів і фруктів, м'ясні і рибні вироби, кілька видів напоїв, хлібобулочні вироби, кисломолочні продукти, гарячі перші страви і кілька видів гарнірів. Школяр зможе вибрати прийнятний для себе сніданок з кількох варіантів.

У деяких навчальних закладах "шведський стіл" проходив тестування весною 2019-го.

До кінця 2019-2020 навчального року нові принципи організації харчування збираються впровадити у всіх столичних школах.

Що чекає вузи

Деякі освітні нововведення готуються і в вузах. Попередній Кабмін розглядав проект постанови, яке визначало б нижню межу оплати за навчання. Мінімальна вартість контракту в 2020 році повинна скласти 60%, в 2021 році - 70%, у 2022 році - 80% середньої вартості підготовки одного студента за кошти державного бюджету.

Не виключено, що новий Кабмін, відповідно до принципу наступності влади, продовжить цю роботу.

Підвищення вартості навчання може торкнутися, перш за все, спеціальностей, які користуються популярністю у абітурієнтів, але не є дефіцитними на ринку праці: філологія, економіка, політологія, психологія, соціологія, журналістика, менеджмент, маркетинг, право, міжнародні відносини, медицина, ветеринарія і деякі інші.


С начала сентября жизнь педагогов, школьников и родителей изменилась – в силу вступает целый ряд нововведений. Например, детям уже не обязательно ходить в школу. О чем еще стоит знать всем участникам учебного процесса – в материале SQ.

Школьная форма отменяется

Школьная форма была едва ли не самой обсуждаемой образовательной проблемой последних тридцати лет. Ее то отменяли, то отдавали решение проблемного вопроса на откуп учебным заведениям. Наконец в спорном деле поставлена точка (хотя возможно, что и многоточие). Накануне нового учебного года шестой президент страны издал указ об отмене школьной формы (автоматически был отменен указ президента от 1996 года, подписанный Леонидом Кучмой).

Правда, еще более года назад Министерство образования направило в школы официальное письмо с разъяснениями о том, что школьная форма не является обязательной. Так что президентский указ стал своеобразным контрольным выстрелом.

В школу можно не ходить

В новом учебном году школьники смогут воспользоваться не только традиционной формой обучения - за партой, но и семейной (домашней).

В соответствии с новыми правилами, утвержденными министерством, перевод ученика на обучение дома производится по заявлению родителей и не требует дополнительных обоснований, как было раньше.

При этом абсолютно все ученики, избравшие обучение за пределами школы, будут зачислены в определенное учебное заведение для контроля обучения.

Школьники, выбравшие семейное образование, обязаны четыре раза в год проходить контроль усвоения учебного материала в соответствии со школьной программой.

Обязательные прививки

С 1 сентября 2019 года все школьники и детсадовцы должны иметь все предусмотренные Министерством здравоохранения прививки. В противном случае они смогут обучаться лишь на дому. В детский сад и школу такие дети зачисляться не будут.

Исключение сделают для детей, которым невозможно сделать прививки по медицинским показаниям. Если же это лишь позиция и взгляды родителей, детей переведут на домашнее обучение.

Жилеты безопасности

С 1 сентября в стране вступило в силу правило, согласно которому учащиеся 1-4 классов обязаны в темное время суток ходить в школу в специальных светоотражающих жилетах.

Дети должны быть заметны для водителей и участников дорожного движения. Решение о применении жилетов было принято весной 2019 года в ходе всеукраинского координационного совещания по вопросам безопасности дорожного движения.

Экс-премьер Владимир Гройсман заявлял, что жилеты будут индивидуальными и бесплатными.

Сетевое обучение

В новом учебном году школы впервые получат возможность организовывать для учащихся сетевые формы обучения. Отдельные предметы могут преподавать не школьные учителя, а специалисты профильных организаций и учреждений культуры, спорта и так далее.

Такая возможность предусмотрена положением Минобразования, которое вступило в силу в июле 2019 года.

Обучение по сетевой форме может организовываться как для всего класса, когда, например, в учебном заведении нет учителя, так и для отдельных учеников, которые уже где-то дополнительно учатся. Предполагается, что это расширит доступ детей к различным ресурсам и возможностям, эффективно используя их время.

Сетевая форма обучения не является обязательной. Ее внедрение могут предложить школе родители, ученики, педагогические работники либо иные заинтересованные лица и учреждения.

Появился образовательный омбудсмен

В новом учебном году за соблюдением прав учащихся, педработников и прочих лиц, задействованных в учебном процессе, будет следить образовательный омбудсмен. В августе 2019 года Кабмин впервые в истории страны учредил эту должность. Первым образовательным омбудсменом стал бывший директор киевской школы № 148 Сергей Горбачев.

Одной из основных задач омбудсмена станет рассмотрение жалоб от учеников, родителей, студентов и преподавателей и соответствующее реагирование на эти жалобы.

На рассмотрение заявлений отводится не более месяца. В течении этого срока омбудсмен должен дать ответ о результатах рассмотрения обращения.

После этого у омбудсмена будет 5 рабочих дней для принятия мер, чтобы восстановить нарушенные права.

В компетенции образовательного омбудсмена:

  • предоставить необходимые разъяснения и рекомендации учебным заведениям и органам местного самоуправления;
  • дать консультацию заявителю;
  • представлять интересы заявителя в судах.

Кому из педагогов повысят зарплату?

С 1 сентября зарплатные ставки выросли на 10%. Но не для всех. А только для тех, чьи должностные оклады оставались неизменными в прошлом году. Соответствующее решение принял Кабмин в августе 2019 года.

Конкретно повышение коснется педработников учреждений дошкольного, внешкольного и профессионального (профессионально-технического) образования.

С 1 января 2020 года планируется повышение заработных плат всем работникам образования на 20-70%. Согласно июльскому постановлению Камбина, поэтапное повышение продлится до 2023 года.

Пока только в киевских школах

С нового учебного года в столичных школах планируется проведение реформы школьного питания. Прием пищи будет организован по принципу "шведского стола".

В меню должны входить несколько видов овощей и фруктов, мясные и рыбные изделия, несколько видов напитков, хлебобулочные изделия, кисломолочные продукты, горячие первые блюда и несколько видов гарниров. Школьник сможет выбрать приемлемый для себя завтрак из нескольких вариантов.

В некоторых учебных заведениях "шведский стол" проходил тестирование весной 2019-го.

До конца 2019-2020 учебного года новые принципы организации питания собираются внедрить во всех столичных школах.

Что ждет вузы

Кое-какие образовательные нововведения готовятся и в вузах. Предыдущий Кабмин рассматривал проект постановления, которое определяло бы нижнюю границу оплаты за обучение. Минимальная стоимость контракта в 2020 году должна составить 60%, в 2021 году — 70%, в 2022 году — 80% средней стоимости подготовки одного студента за средства государственного бюджета.

Не исключено, что новый Кабмин, в соответствии с принципом преемственности власти, продолжит эту работу.

Повышение стоимости обучения может коснуться, прежде всего, специальностей, которые пользуются популярностью у абитуриентов, но не являются дефицитными на рынке труда:  филология, экономика, политология, психология, социология, журналистика, менеджмент, маркетинг, право, международные отношения, медицина, ветеринария и некоторые другие.