операция, сосудыСудинні хірурги успішно прооперували 31-річного пацієнта з надзвичайно рідкісною патологією судин. Про це повідомляє ZAXID.NET.  

У Львівській обласній клінічній лікарні судинні хірурги успішно прооперували 31-річного одесита з надзвичайно рідкісною патологією судин. Професор Ігор Кобза, який оперував пацієнта, уже 40 років працює судинним хірургом, але з такою патологією зустрівся вперше.

"Мене щось різко кольнуло в лівому боці, в ділянці нирки. Виник біль, який не давав ходити, стояти, хотілося лягти. Згодом він відступив, але піднялася температура до 38 градусів, яка трималася доволі довго, десь тиждень. І стрибав тиск. Раніше я міряв його рідко, лише коли боліла голова, то тоді верхній тиск не перевищував позначки 140 мм рт. ст. А відколи бачався біль в ділянці нирки, то міг підстрибнути і до 160-170 мм рт. ст. Тоді я вже пішов до лікаря і почав проходити обстеження", - каже Олександр.

Після обстеження на комп'ютерному томографі у нього запідозрили аневризму (розширення) гілочки ниркової артерії.

Такі операції в Україні проводять лише у Львові. Вони належать до архіскладних, бо пацієнту доводиться робити аутотрансплантацію - виймати власну нирку, заморожувати її, удаляти аневризму, робити реконструкцію судин і тоді нирку ставити на місце. У Львові судинні хірурги вдало зробили вже понад 10 таких операцій. Ще кілька операцій при таких діагнозах зробили без аутотрансплантації. Тож лікарі порадили Олександру їхати до Львова.

У Львові після повторного обстеження на КТ встановили зовсім інший діагноз - вроджена мальформація (аномалія) судин заочеревинного простору з утворенням аневризми. Іншими словами, аневризма утворилася на стику артерій і вен і впадала у ниркову вену. У здорової людини в артеріях тиск високий, у венах – низький. В Олександра через аневризму високий тиск був і у венах, що призводило до порушення відтоку крові й руйнування тканин нирки.

Сполучення між артеріями і венами, як пояснив Ігор Іванович, є у плода. Та коли дитина народжується, всі судини приблизно до року закриваються. Лише в однієї дитини з тисячі можуть залишитися вроджені мікросполучення між артеріями і венами, і такі аномалії, як правило, є на ногах. У Олександра було вроджене артеріо-венозне сполучення з утворенням аневризми в малому тазу. Це надзвичайно рідкісний випадок.

Операція пройшла успішно. На п'ятий день після операції Олександр  вже вільно ходив по палаті, з апетитом їв, тиск внормувався, болі в нирці зникли.


Сосудистые хирурги успешно прооперировали 31-летнего пациента с чрезвычайно редкой патологией сосудов. Об этом сообщает ZAXID.NET

В областной клинической больнице сосудистые хирурги успешно прооперировали 31-летнего одессита с чрезвычайно редкой патологией сосудов. Профессор Игорь Кобза, который оперировал пациента, уже 40 лет работает сосудистым хирургом, но с такой патологией встретился впервые.

"Меня что-то резко кольнуло в левом боку, в области почки. Возник боль, который не давал ходить, стоять, хотелось лечь. Впоследствии он отступил, но поднялась температура до 38 градусов, которая держалась довольно долго, где-то неделю. И прыгал давление. Ранее я мерил его редко, только когда болела голова, то тогда верхнее давление не превышал отметки 140 мм рт. ст. А с тех пор бачався боль в области почки, то мог подпрыгнуть и до 160-170 мм рт. ст. тогда я уже пошел к врачу и начал проходить обследование ", - говорит Александр.

После обследования на компьютерном томографе в него заподозрили аневризму (расширение) веточки почечной артерии.

Такие операции в Украине проводят только во Львове. Они относится к архисложных, потому что пациенту приходится делать аутотрансплантацию - вынимать собственную почку, замораживать ее, удалят аневризму, делать реконструкцию сосудов и после этого почку ставить на место. Во Львове сосудистые хирурги успешно сделали уже более 10 таких операций. Еще несколько операций при таких диагнозах сделали без аутотрансплантации. Поэтому врачи посоветовали Александру ехать во Львов.

Во Львове после повторного обследования на КТ установили совсем другой диагноз - врожденная мальформация (аномалия) сосудов забрюшинного пространства с образованием аневризмы. Иными словами, аневризма образовалась на стыке артерий и вен и впадала в почечную вену. У здорового человека в артериях давление высокое, в венах - низкое. У Александра из-за аневризмы высокое давление было и в венах, что приводило к нарушению оттока крови и разрушения тканей почки.

Сообщение между артериями и венами, как поясняют специалисты, есть у плода. Но когда ребенок рождается, все сосуды примерно до года закрываются. Только у одного ребенка из тысячи могут остаться врожденные микросообщения между артериями и венами, и такие аномалии, как правило, на ногах. У Александра было врожденное артерио-венозное сообщения с образованием аневризмы в малом тазу. Это очень редкий случай.

Операция прошла успешно. На пятый день после операции Александр уже свободно ходил по палате, с аппетитом ел, давление пришло в норму, боли в почке исчезли.