STATUS QUO

Яка сметана безпечна - тест

Центр експертиз "Тест" провів тестування 13 марок сметани, яка продається в українських магазинах, а також на ринках Львова, Києва та Одеси. Як виявилося, якісної сметани на полицях супермаркетів досить. 

У тестуванні брали участь 13 марок сметани:

 • Ама (м. Київ)
 • Біла лінія (м. Київ)
 • Галичина (м. Львів)
 • Молокія (м. Тернопіль)
 • Простоквашино (м. Кременчук)
 • Слов'яночка (м. Київ)
 • Ферма (м.Київ)
 • Яготинська (Київська область)
 • Organic Milk (Житомирська область)
 • President (м. Миколаїв)
 • фермерська з м. Київ (ринок метро Лісова)
 • базарна з м. Львова (базар Винніківський)
 • базарна з м. Одесса (Привоз)

Не залежно від способу виробництва, "правильна" тобто справжня сметана не повинна містити:

 • рослинних жирів і інших замінників молочного жиру;
 • рослинних білків або інших замінників молочного білка;
 • ніяких загусники, в т.ч. крохмалю.

Жири

Центр Експертиз "Тест" перевірив на наявність рослинних жирів і загусники сметани в ході порівняльного тестування, в якому брали участь 13 зразків вітчизняної сметани. 10 з них - це сметана промислового виробництва (магазинна) жирністю 15%. Виняток - продукція "Молокія", у цієї марки 12% жиру. Три зразки - це сметана, куплена на базарах в Києві, Львові, Одесі.

Маркування та упаковка

У базарній сметани маркування оцінити немає ніякої можливості. Серед магазинної сметани недоліків в інформаційному оформленні продукції не було виявлено. За упаковку знижена оцінка тільки сметані "АМА" за м'який, нестійкий пакет. Інші зразки були куплені в стаканчиках, все з додатковими пластиковими кришечками, за допомогою яких можна закрити упаковку після видалення кришечки з фольги.

Лабораторні дослідження

На цьому етапі тестування в сметані перевірили фізико-хімічні та мікробіологічні показники. В першу чергу уважно досліджували жир, що міститься в продукті. А саме, його кількість і склад. Адже можна фальсифікувати продукт, продаючи під виглядом більш жирної сметани менш жирний варіант. Другий спосіб підробки - це заміна молочного жиру дешевшими рослинними або кулінарними жирами.

У цьому сенсі магазинна сметана порадувала: вона містила тільки молочний жир без будь-яких добавок і в заявлених кількостях. У базарній сметані з Одеси жиру було 25,1%, що цілком підходить для сметани. У домашньої сметани зі Львова жирність була зовсім домашньою, високою - 51,2%. При цьому обидві сметани були справжніми.

Що стосується крохмалю - згущувача, за допомогою якого можна надати сметані більш привабливий товарний вигляд, то його не виявили. Як не знайшли в цьому кисломолочному продукты слідів антибіотиків.

Серед мікробіологічних показників в сметані перевірили кількість молочнокислих бактерій і наявність бактерій групи кишкової палички. Молочнокислих бактерій в сметані має бути не менше 1х107 КУО в 1г. Це корисний компонент продукту. А ось кишкової палички бути не повинно. Промислові зразки на цей раз порадували своєю одноголосною мікробіологічною безпекою і достатнім вмістом корисних мікроорганізмів.

У базарній сметані, на жаль, у всіх трьох зразках кишкова паличка була знайдена. Значить, такий продукт в сирому вигляді краще не вживати.

"Продукт, куплений на базарі в Києві, зокрема на метро Лісова, просто вразив. Про нього хочеться сказати окремо. Жиру в ньому було 12,6% замість обіцяних на словах 15%. Так ще цей жир був немолочного, причому з дуже високим вмістом транс-жирів - майже 18% при нормі для маргаринів не більше 8%! Більш того, в цьому продукті молочнокислих бактерій було надзвичайно мало, і була присутня кишкова паличка. Тобто порушення відразу за чотирма ключовими показниками", - зазначають у Центрі експертиз "Тест".

Органолептична оцінка

За зовнішнім виглядом сметана повинна представляти однорідну масу з глянсуватою поверхнею. Вона повинна бути густою, хоча недостатньо густої сметани бути також дозволяється. Як дозволяється мати самотні бульбашки повітря і незначну крупитчатість. Колір сметани білий з кремовим відтінком, рівномірний по всій масі. Смак і запах повинні бути чистими, кисломолочними, з присмаком і запахом пастеризації, без сторонніх смаків і запахів. На цьому етапі тестування істотних зауважень до продукту не було.

Ціна і якість

"Тестування сметани тільки підтвердило раду Центру Експертиз "Тест" споживачам: не женіться за занадто дешевими продуктами харчування, вони не можуть бути справжніми! Так, сметана з Києва коштувала 3 грн за 100г і виявилася відвертим фальсифікатом. Це найдешевший і найжахливіший продукт в тесті", - наголошують у Центрі експертиз "Тест".

Вартість решти зразків сметани склала від 5,18 грн за сметану "Біла лінія" до 11,29 грн за 100 г сметани "O Organic milk". І така сметана - справжня, без рослинних жирів у складі.

Оцінки

За результатами тестування загальні оцінки "відмінно" отримала сметана "АМА", "Біла лінія", "Галичина", "Простоквашино", "Слов'яночка", "Ферма", "Яготинське", President.

Оцінки "добре", що збігається з оцінками по органолептиці, у сметани "Молокія" і органічної "O Organic milk". Обидві марки - це термостатна сметана. Споживачів трохи збентежила неоднорідність такого продукту і відділення сироватки. Але обидві вони були справжніми і безпечними.

Загальні оцінки "погано" у базарній сметани зі Львова та Одеси через проблеми з мікробіологією.

Продукція, куплена на розлив в Києві, отримала "дуже погано". Це взагалі не сметана.


Центр экспертиз "Тест" провел тестирование сметанаы 13 марок сметаны, которая продается в украинских магазинах, а также на рынках Львова, Киева и Харькова. Как оказалось, качественной сметаны на полках супермаркетов достаточно. 

В тестировании принимали участие 13 марок сметаны:

 • Ама (г. Киев)
 • Белая линия (г. Киев)
 • Галичина (г. Львов)
 • Молокія (г. Тернополь)
 • Простоквашино (г. Кременчук)
 • Славяночка (г. Киев)
 • Ферма (г. Киев)
 • Яготинська (Киевская область)
 • Organic Milk (Житомирская область)
 • President (г. Николаев)
 • фермерская из г. Киев (рынок метро Лесная)
 • базарная из г. Харьков
 • базарная из г. Одесса

Не зависимо от способа производства, "правильная" т.е. настоящая сметана не должна содержать:

 • растительных жиров и других заменителей молочного жира;
 • растительных белков или других заменителей молочного белка;
 • никаких загустителей, в т.ч. крахмала.

Жиры

Центр Экспертиз "Тест" проверил на наличие растительных жиров и загустителей сметану в ходе сравнительного тестирования, в котором принимали участие 13 образцов отечественной сметаны. 10 из них – это сметана промышленного производства (магазинная) жирностью 15%. Исключение – продукция "Молокія", у этой марки 12% жира. Три образца – это сметана, купленная на базарах в Киеве, Львове, Одессе.

Маркировка и упаковка

У базарной сметаны маркировку оценить нет никакой возможности. Среди магазинной сметаны недочетов в информационном оформлении продукции не было обнаружено. За упаковку снижена оценка только сметане "АМА" за мягкий, неустойчивый пакет. Остальные образцы были куплены в стаканчиках, все с дополнительными пластиковыми крышечками, с помощью которых можно закрыть упаковку после удаления крышечки из фольги.

Лабораторные исследования

На этом этапе тестирования в сметане проверили физико-химические и микробиологические показатели. В первую очередь внимательно исследовали жир, содержащийся в продукте. А именно, его количество и состав. Ведь можно фальсифицировать продукт, продавая под видом более жирной сметаны менее жирный вариант. Второй способ подделки – это замена молочного жира более дешевыми растительными или кулинарными жирами.

В этом смысле магазинная сметана порадовала: она содержала только молочный жир без каких-либо добавок и в заявленных количествах. В базарной сметане из Одессы жира было 25,1%, что вполне подходит для сметаны. У домашней сметаны из Львова жирность была совсем домашней, высокой – 51,2%. При этом обе сметаны были настоящими.

Что касается крахмала – загустителя, при помощи которого можно придать сметане более привлекательный товарный вид, то его не обнаружили. Как не нашли в этом кисломолочном продукте следов антибиотиков.

Среди микробиологических показателей в сметане проверили количество молочнокислых бактерий и наличие бактерий группы кишечной палочки. Молочнокислых бактерий в сметане должно быть не менее 1х107 КОЕ в 1г. Это полезный компонент продукта. А вот кишечной палочки быть не должно. Промышленные образцы на этот раз порадовали своей единогласной микробиологической безопасностью и достаточным содержанием полезных микроорганизмов.

В базарной сметане, увы, во всех трех образцах кишечная палочка была найдена. Значит, такой продукт в сыром виде лучше не употреблять.

"Продукт, купленный на базаре в Киеве, в частности на метро Лесная, просто поразил. О нем хочется сказать отдельно. Жира в нем было 12,6% вместо обещанных на словах 15%. Так еще этот жир был немолочным, причем с очень высоким содержанием транс-жиров – почти 18% при норме для маргаринов не более 8%! Более того, в этом продукте молочнокислых бактерий было чрезвычайно мало, и присутствовала кишечная палочка. Т.е. нарушения сразу по четырем ключевым показателям", - отмечают в Центре экспертиз "Тест".

Органолептическая оценка

По внешнему виду сметана должна представлять однородную массу с глянцевитой поверхностью. Она должна быть густой, хотя недостаточно густой сметане быть также разрешается. Как разрешается иметь одинокие пузырьки воздуха и незначительную крупитчатость. Цвет сметаны белый с кремовым оттенком, равномерный по всей массе. Вкус и запах должны быть чистыми, кисломолочными, с привкусом и запахом пастеризации, без посторонних вкусов и запахов. На этом этапе тестирования существенных замечаний к продукту не было.

Цена и качество

"Тестирование сметаны только подтвердило совет Центра экспертиз "Тест" потребителям: не гонитесь за слишком дешевыми продуктами питания, они не могут быть настоящими! Так, сметана из Киева стоила 3 грн за 100 г и оказалась откровенным фальсификатом. Это самый дешевый и самый ужасный продукт в тесте", - подчеркнули в Центре экспертиз "Тест".

Стоимость остальных образцов сметаны составила от 5,18 грн за сметану "Біла лінія" до 11,29 грн за 100 г сметаны "O Organic milk". И такая сметана – настоящая, без растительных жиров в составе.

Оценки

По результатам тестирования общие оценки "отлично" получила сметана "АМА", " Біла лінія", "Галичина", "Простоквашино", " Слов'яночка", "Ферма", "Яготинське", President.

Оценки "хорошо", что совпадает с оценками по органолептике, у сметаны "Молокія" и органической "O Organic milk". Обе марки – это термостатная сметана. Потребителей немного смутила неоднородность такого продукта и отделение сыворотки. Но обе они были настоящими и безопасными.

Общие оценки "плохо" у базарной сметаны из Львова и Одессы из-за проблем с микробиологий.

Продукция, купленная на разлив в Киеве, получила "очень плохо". Это вообще не сметана.