STATUS QUO

Замовляємо аналіз грунту

Аналіз насиченості ґрунтів основними поживними речовинами для рослин є основою для застосування належної практики використання добрив у сільському господарстві. Удобрення є одним з найважливіших факторів формування врожайності. Фермер, витрачаючи гроші на придбання мінеральних добрив (які наразі дорогі), хоче повернути їх якнайшвидше. Але ж недоцільно збільшувати внесення добрив, не замовивши аналіз грунту, щоб отримати інформацію про його насиченість основними поживними речовинами для врожайних культур.

Ґрунтові агрохімічні дослідження виконує компанія ТОВ «Прайм Лаб Тек»

Зразок ґрунту приблизно 0,5 кг слід брати з кількох місць поля, щоб він був репрезентативним. Середня вибірка повинна представляти територію сільськогосподарського використання з аналогічними природними умовами (тип ґрунту, рельєфу) та агротехнічними (обробіток, удобрення).

Щоб правильно підготувати зразок ґрунту до тестування, потрібно взяти приблизно 15 окремих проб з площі не більше 4 га. Окремі взяті проби ретельно перемішують і готують один зразок з цієї суміші. Зразки ґрунту беруть із орного шару на глибині 0-20 см для ріллі та 5-20 см для лугів та пасовищ (видаляють 5 см дерну з місць відбору проб). У плодівництві пробу беруть з двох рівнів (0-20 см та 21-40 см). Таким же чином слід брати зразки ґрунту з полів, де мають рости фруктові кущі. Грунтові палички (так звані палички Егнера) використовуються для збору ґрунтових зразків, які запускають вертикально в ґрунті і після повороту виймають і пересипають у мішок або картонну коробку. Ви також можете взяти зразки за допомогою лопати.

Зразки ґрунту для відбору проб доставляються особисто або через польових фахівців (можна надіслати поштою).

Результати лабораторних досліджень протягом не більше 3 тижнів (з дати доставки зразка в лабораторію) передаються фермерам. До результатів досліджуваних полів та луків додаються рекомендації щодо добрив та план вапнування ґрунтів.

Основний діапазон маркування включає:

  • рН;
  • вміст доступних для рослин елементів: фосфору, калію та магнію;
  • вміст мікроелементів (бору, марганцю, цинку, міді та заліза);
  • за бажанням замовника: вміст мінерального азоту (амонієвий азот N-NH4 та азотний нітрат N-NO3) та сірки (S-SO4).

Під час випробування на насиченість ґрунту фосфором, калієм, магнієм та сіркою та визначення рН відбирають зразки протягом 4-річного циклу та на вміст мінерального азоту в річному циклі.