STATUS QUO

киоск, Городок, МАФы

Мерія Городка зобов'язала підприємців працевлаштувати робітників

Мерія Городка зобов'язала власників МАФів привести до належного зовнішнього вигляду свої торгові об’єкти та працевлаштувати робітників. Про це повідомляє прес-служба Городоцької міської ради.

На нараді в заступника міського голови Степана Попко з питань врегулювання законності здійснення підприємницької діяльності на території м. Городка піднімалось питання щодо демонтажу деяких МАФів. Проте було досягнуто компромісу, що власники МАФів наведуть благоустрій та нададуть належного зовнішнього вигляду своїм торговим об’єктам. Також їм рекомендовано  укласти сервітутні договори на сплату земельного податку, сплачувати в міський бюджет єдиний податок, забезпечити офіційне працевлаштування найманих працівників, виготовити та погодити паспорт прив’язки в районного архітектора.

Термін подачі документів – до 1.08.2017 р. Згодом їх буде розглянуто на черговій сесії і засіданні виконавчого комітету. Це дасть можливість поповнити бюджет міста, змінити вигляд МАФів і покращити загальний вигляд міста.


Мэрия Городка обязала владельцев МАФов привести в должный внешний вид свои торговые объекты и трудоустроить работников. Об этом сообщает пресс-служба Городецкой городского совета.

На совещании у заместителя городского головы Степана Попко по вопросам урегулирования законности осуществления предпринимательской деятельности на территории г. Городок поднимался вопрос о демонтаже некоторых МАФов. Однако был достигнут компромисс о том, что владельцы МАФов наведут благоустройство и приведут к надлежащему внешнему виду свои торговые объекты. Также им рекомендовано заключить сервитутные договора на уплату земельного налога, платить в городской бюджет единый налог, обеспечить официальное трудоустройство наемных работников, изготовить и согласовать паспорт привязки у районного архитектора.

Срок подачи документов - до 1.08.2017 г. Впоследствии они будут рассмотрены на очередной сессии и заседании исполнительного комитета. Это даст возможность пополнить бюджет города, изменить вид МАФов и улучшить общий вид города.

Автор: Тетяна Костенко