STATUS QUO

Львовская политехника, дистанционное обучение

"Львівська політехніка" переходить на дистанційне навчання через подорожчання газу

Щоб зекономити на опаленні, "Львівська політехніка" переведе всіх студентів на дистанційне навчання. Про це повідомляє ZAXID.NET

Як пояснив проректор з навчально-виробничої роботи Національного університету "Львівська політехніка" Володимир Крайовський, рішення перевести усіх студентів на дистанційне навчання адміністрація університету прийняли через подорожчання газу та збільшення витрат на опалення. За його словами, взимку університету доведеться платити за газ на 40% більше, ніж торік.

Як уточнив проректор з науково-педагогічної роботи НУ "ЛП" Олег Давидчак, протягом сесії, яка у "Львівській політехніці" триває з 25 грудня до 27 січня, усі студенти складатимуть іспити у чотирьох корпусах. Зараз в університеті навчається приблизно 25 тис. студентів, і задля того, щоб усі змогли скласти іспити та заліки у чотирьох корпусах, в університеті розробили спеціальний графік.

Після завершення сесії судентів чекають заслужені два тижні канікул, а от уже з 12 лютого вони мали б повернутись на навчання. Проте наступні три тижні, до 3 березня включно, студенти теж проведуть вдома. При цьому вони будуть зобов'язані дотримуватись навчальної програми та виконувати завдання викладачів. За словами проректора Олега Давидчака, надсилати виконані роботи та комунікувати з викладачами студенти зможуть дистанційно.

"Віртуальне навчальне середовище – це сервер, де розміщені методичні навчальні розробки, у тому числі студенти можуть завантажувати туди свої роботи, індивідуальні завдання, і викладач має змогу перевіряти ці роботи. Також викладач має змогу надавати консультації та комунікувати з студентами", – пояснив Олег Давидчак.

Він також запевнив, що мінімізація використання газу не торкнеться університетських гуртожитків, і студенти зможуть надалі там проживати протягом трьох тижнів самостійного навчання.


Чтобы сэкономить на отоплении, "Львовская политехника" переведет всех студентов на дистанционное обучение. Об этом сообщает ZAXID.NET

Как пояснил проректор по учебно-производственной работе Национального университета "Львовская политехника" Владимир Краевский, решение перевести всех студентов на дистанционное обучение администрация университета приняли из-за подорожания газа и увеличения расходов на отопление. По его словам, зимой университета придется платить за газ на 40% больше, чем в прошлом году.

Как уточнил проректор по научно-педагогической работе НУ "ЛП" Олег Давидчак, в течение сессии, которая во "Львовской политехнике" длится с 25 декабря до 27 января, все студенты будут сдавать экзамены в четырех корпусах. Сейчас в университете учится около 25 тыс. студентов, и для того, чтобы все смогли сдать экзамены и зачеты в четырех корпусах, в университете разработали специальный график.

После завершения сессии судент ждут заслуженные две недели каникул, а вот уже с 12 февраля они должны вернуться на обучение. Однако следующие три недели, до 3 марта включительно, студенты тоже проведут дома. При этом они будут обязаны придерживаться учебной программы и выполнять задания преподавателей. По словам проректора Олега Давидчака, отправлять выполненные работы и коммуницировать с преподавателями студенты смогут дистанционно.

"Виртуальная учебная среда - это сервер, где размещены методические учебные разработки, в том числе студенты могут загружать туда свои работы, индивидуальные задания, и преподаватель имеет возможность проверять эти работы. Также преподаватель имеет возможность предоставлять консультации и коммуницировать со студентами", - пояснил Олег Давидчак.

Он также заверил, что минимизация использования газа не коснется университетских общежитий, и студенты смогут в дальнейшем там проживать в течение трех недель самостоятельного обучения.

Автор: Тетяна Костенко