STATUS QUO

шахта "Лесная", несчастный случай

Експерти назвали винних у нещасному випадку на шахті "Лісова"

Комісія Головного управління Держпраці у Львівській області завершила спеціальне розслідування групового нещасного випадку, який стався 26 жовтня 2017 року на відокремленому підрозділі "Шахта "Лісова" державного підприємства "Львіввугілля". Про це повідомляє прес-служба ГУ Держпраці у Львівській області.

Установлено, що нещасний випадок трапився через відшарування та обрушення порід покрівлі внаслідок знаходження 183 розвідувального штреку в зоні опорного гірничого тиску.

Також з’ясовано, що роботи по відновленню вибитого кріплення велися з порушенням "Технологічної проектної документації проведення та кріплення 183 розвідувального штреку пл. n7 н "Сокальський". Потерпілі встановлювали рами постійного кріплення удвох, а ці роботи повинні були виконувати чотири гірники. Це призвело до знаходження одного з потерпілих в незакріпленому просторі. Роботи по кріпленню вибою виконувалися за відсутності особи технагляду дільниці. На момент проведення робіт не було встановлене тимчасове або додаткове кріплення під час відновлення порушеного постійного кріплення.

Слід зазначити, що причинами настання цього нещасного випадку також є невиконання посадових обов’язків і вимог інструкцій з охорони праці та особиста необережність потерпілих.

Зважаючи на ступінь відповідальності посадових осіб та робітників за допущені порушення нормативно-правових актів з охорони праці і невиконання посадових обов’язків, що призвело до групового нещасного випадку, комісія запропонувала роботодавцю притягнути до дисциплінарної відповідальності в.о. помічника начальника дільниці підготовчих робіт та гірничого майстра дільниці підготовчих робіт попередньої зміни. Також запропоновано звільнити із займаної посади ще гірничого майстра дільниці підготовчих робіт, який безпосередньо керував роботами на зміні.

Нагадаємо, що груповий нещасний випадок стався 26 жовтня 2017 року о 23:25 (ІІІ зміна) у підготовчій виробці 183 розвідувального штреку пл.n7н  "Сокальський". В результаті обрушення порід покрівлі травми різного ступеню важкості отримали двоє гірників.


Комиссия Главного управления Гоструда во Львовской области завершила специальное расследование группового несчастного случая, который произошел 26 октября 2017 года на обособленном подразделении "Шахта "Лесная" государственного предприятия "Львовуголь". Об этом сообщает пресс-служба ГУ Гоструда во Львовской области.

Установлено, что несчастный случай произошел из-за отслоения и обрушения пород кровли вследствие нахождения 183-го разведывательного штрека в зоне опорного горного давления.

Также установлено, что работы по восстановлению выбитого крепления велись с нарушением "Технологической проектной документации проведения и крепления 183-го разведывательного штрека пл. N7 н "Сокальский". Пострадавшие устанавливали рамы постоянной крепи вдвоем, а эти работы должны были выполнять четыре горняка. Это привело к нахождению одного из пострадавших в незакрепленном пространстве. Работы по креплению забоя выполнялись при отсутствии человека, осуществляющего технадзор участка. На момент проведения работ не было установлено временное или дополнительное крепление во время восстановления нарушенного постоянного крепления.

Следует отметить, что причинами наступления этого несчастного случая также стало невыполнение должностных обязанностей и требований инструкций по охране труда и личная неосторожность пострадавших.

Учитывая степень ответственности должностных лиц и работников за допущенные нарушения нормативно-правовых актов по охране труда и невыполнение должностных обязанностей, что привело к групповому несчастному случаю, комиссия предложила работодателю привлечь к дисциплинарной ответственности и.о. помощника начальника участка подготовительных работ и горного мастера участка подготовительных работ предыдущей смены. Также предложено освободить от занимаемой должности горного мастера участка подготовительных работ, который непосредственно руководил работами на смене.

Напомним, что групповой несчастный случай произошел 26 октября 2017 года в 23:25 (3-я смена) в подготовительной выработке 183-го разведывательного штрека пл.n7н "Сокальский". В результате обрушения пород кровли травмы различной степени тяжести получили двое горняков.

Автор: Тетяна Костенко