STATUS QUO

На Львівщині назвали район з найвищою смертністю

У Головному управлінні статистики у Львівській області розповіли про демографічну ситуацію регіоні у січні–вересні 2019 року.

Так, чисельність наявного населення у Львівській області (за оцінкою) на 1 жовтня 2019 року становила 2514,1 тис. осіб. Упродовж січня–вересня 2019року чисельність населення зменшилася загалом на 7922 особи.

Кількість померлих в області порівняно з січнем–вереснем 2018 року збільшилась на 696 осіб (на 2,9%) і становила 24695 осіб. На 100 випадків смертей припало 67 живонароджених дітей. Найвищий рівень смертності був у Перемишлянському (209 померлих на 10 тис. населення) та Жидачівському (180 померлих на 10 тис. населення) районах, найнижчий – у Новому Розділі (98 померлих на 10 тис. населення) та Дрогобичі (110 померлих на 10 тис. населення).

За причинами смерті перше місце посідають хвороби системи кровообігу, друге – новоутворення, третє – зовнішні причини захворюваності та смерті. Природне скорочення населення (у результаті переважання кількості померлих над кількістю живонароджених) у січні–вересні 2019 року становило 8079 осіб (у січні–вересні 2018 року – 6300 осіб).

Упродовж січня–вересня 2019 року зареєстровано 11849 одружень, що на 68 (на 0,6%) менше відносно січня–вересня 2018 року.


В Главном управлении статистики во Львовской области рассказали о демографической ситуации в регионе в январе-сентябре 2019 года.

Так, численность населения в Львовской области (по оценке) на 1 октября 2019 года составила 2514,1 тыс. человек. В течение января-сентября 2019 года численность населения уменьшилась в среднем на 7922 человека.

Количество умерших в области по сравнению с январем-сентябрем 2018 увеличилось на 696 человек (на 2,9%) и составило 24695 человек. На 100 случаев смертей пришлось 67 живорожденных детей. Самый высокий уровень смертности был в Перемышлянском (209 умерших на 10 тыс. населения) и Жидачевском (180 умерших на 10 тыс. населения) районах, самый низкий - в Новом разделе (98 умерших на 10 тыс. населения) и Дрогобыче (110 умерших на 10 тыс. населения).

По причинам смерти первое место занимают болезни системы кровообращения, второе - новообразования, третье - внешние причины заболеваемости и смерти. Естественное сокращение населения (в результате преобладания количества умерших над количеством живорожденных) в январе-сентябре 2019 составило 8079 человек (в январе-сентябре 2018 - 6300 человек).

В течение января-сентября 2019 зарегистрировано 11849 браков, что на 68 (на 0,6%) меньше относительно января-сентября 2018 года.