STATUS QUO

ЕС, Консультативная миссия, патрульные, принтеры

Європейці навчили патрульних Львова особистій безпеці

12 патрульних Львова отримали сертифікати за успішне проходження тренінгу "Новітні технології та безпека дорожнього руху", який пройшов за підтримки Консультативної місії Європейського Союзу. Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції Львова.

12 патрульних міста Львова пройшли 3-денний курс з безпеки на дорозі, а також використання технологій для підвищення якості роботи інспектора. Особливу увагу приділили безпеці дітей на дорозі. Консультативна місія ЄС в Україні здійснює проекти для сприяння реформуванню правоохоронної системи України, а також запроваджує масштабну програму тренінгів для правоохоронців, метою якої є зміцнення та підвищення особистої ефективності та цінності працівників поліції.

Як розповів один з сертифікованих - інспектор Роман Кліщ, їм передавали європейський досвід у сфері забезпечення дорожнього руху.

"Особлива увага приділялася особистій безпеці патрульного. Всю інформацію, яку ми здобули на цих тренінгах, ми в свою чергу передамо нашим колегам по службі", - додав він.

"Крок за кроком ми йдемо до мети. Девіз служити і захищати повинен бути не порожніми словами, а віддзеркаленням нашої роботи. Ми вдячні Консультативній місії за постійну підтримку нашої реформи", - зазначив начальник львівських патрульних Роман Пилипенко.

Крім цього, в рамках даного курсу, патрульним передадуть 50 принтерів для винесення постанов. Досвід європейських країн показав, що час винесення постанов скорочується за рахунок автоматизації процесу, що в свою чергу економить час як порушника так і інспектора патрульної поліції, підкреслюють патрульні.

 

Евросоюз

Ця публікація була підготовлена в рамках проекту "Просування реформ в регіони" за сприяння Європейського Союзу (http://ec.europa.eu/europeaid). Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю ІА "Status Quo" і жодним чином не відображає точку зору Європейського Союзу.


12 патрульных Львова получили сертификаты за успешное прохождение тренинга "Новейшие технологии и безопасность дорожного движения", который прошел при поддержке Консультативного миссии Европейского Союза. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Львова.

12 патрульных Львова прошли 3-дневный курс по безопасности на дороге, а также использованию технологий для повышения качества работы инспектора. Особое внимание уделили безопасности детей на дороге. Консультативная миссия ЕС в Украине осуществляет проекты для содействия реформированию правоохранительной системы Украины, а также вводит масштабную программу тренингов для правоохранителей, целью которой является укрепление и повышение личной эффективности и ценности сотрудников полиции.

Как рассказал один из сертифицированных - инспектор Роман Клещ, им передавали европейский опыт в сфере обеспечения дорожного движения.

"Особое внимание уделялось личной безопасности патрульного. Всю информацию, которую мы получили на этих тренингах, мы в свою очередь передадим нашим коллегам по службе", - добавил он.

"Шаг за шагом мы идем к цели. Девиз служить и защищать должен быть не пустыми словами, а отражением нашей работы. Мы благодарны Консультативной миссии за постоянную поддержку нашей реформы", - отметил начальник львовских патрульных Роман Пилипенко.

Кроме этого, в рамках данного курса, патрульным передадут 50 принтеров для вынесения постановления. Опыт европейских стран показал, что время вынесения постановлений сокращается за счет автоматизации процесса, что в свою очередь экономит время как нарушителя, так и инспектора патрульной полиции, подчеркивают патрульные.

 

Евросоюз

Эта публикация была подготовлена в рамках проекта "Продвижение реформ в регионы" при содействии Европейского Союза. (http://ec.europa.eu/europeaid). Содержание этой публикации является исключительной ответственностью ИА "Status Quo" и никоим образом не отражает точку зрения Европейского Союза.

Автор: Тетяна Костенко