STATUS QUO

правила парковки, изменения, Львов

У Львові змінили правила паркування

Депутати Львівської міської ради прийняли ухвалу “Про внесення змін до Положення про паркування транспортних засобів у м. Львові” від 29.12.2011р № 1072. Про це повідомляє “Твоє місто”.  

Згідно зі змінами, для паркування діятимуть такі правила:

  • Платні майданчики для паркування тепер працюватимуть з 8:00 до 19:00 (раніше працювали з 9:00)
  • Раніше відведені майданчики для платного паркування обов’язково повинні були бути обладнаними паркувальними автоматами з розрахунку не менше, як один автомат на 10 місць для паркування з обох боків вздовж проїжджої частини вулиці, дороги або тротуару. Згідно зі змінами, один паркувальний автомат має бути не менше ніж на 20 місць.
  • Організацію майданчиків для паркування у м. Львові має здійснювати замовник за власною ініціативою чи за поданням суб’єктів підприємницької діяльності, громадських організацій, органів державної влади та місцевого самоврядування за попереднім погодженням з уповноваженим органом ГУ Національної поліції України у Львівській області
  • Схема організації паркування транспортних засобів на майданчиках для паркування має зазначатися у паспорті майданчика для паркування за погодженням з уповноваженим органом ГУ Національної поліції України у Львівській області.
  • Спеціально визначені земельні ділянки для організації гостьових майданчиків для паркування транспортних засобів підприємств, організацій, торговельних та розважальних закладів на прилеглих до них територіях та майданчики для паркування на їхніх внутрішніх територіях надає замовник цим суб’єктам без проведення конкурсу, відповідно до звернень суб’єктів підприємницької діяльності.

Депутаты Львовского городского совета приняли постановление "О внесении изменений в Положение о парковке транспортных средств в г. Львове" от 29.12.2011р № 1072. Об этом сообщает "Твой город"

Согласно изменениям, для парковки будут действовать следующие правила:

  • Платные площадки для парковки теперь будут работать с 8:00 до 19:00 (ранее работали с 9:00)
  • Ранее отведенные площадки для платной парковки обязательно должны были быть оборудованы парковочными автоматами из расчета не менее одного автомата на 10 мест для парковки с обеих сторон вдоль проезжей части улицы, дороги или тротуара. Согласно изменениям, один парковочный автомат должен быть не менее чем на 20 мест.
  • Организацию площадок для парковки в г. Львов должен осуществлять заказчик по собственной инициативе или по представлению субъектов предпринимательской деятельности, общественных организаций, органов государственной власти и местного самоуправления по предварительному согласованию с уполномоченным органом ГУ Национальной полиции Украины во Львовской области
  • Схема организации парковки транспортных средств на площадках для парковки должна указываться в паспорте площадки для парковки по согласованию с уполномоченным органом ГУ НП Украины во Львовской области.
  • Специально определенные земельные участки для организации гостевых площадок для парковки транспортных средств предприятий, организаций, торговых и развлекательных заведений на прилегающих к ним территориях и площадки для парковки на их внутренних территориях предоставляет заказчик этим субъектам без проведения конкурса, по заявлениям субъектов предпринимательской деятельности.
Автор: Тетяна Костенко