STATUS QUO

ЕС, полиция, велополиция, проект

Європейці допоможуть створити на Львівщині велополіцію

У рамках проекту покращення взаємодії поліції та громади, які втілює на Львівщині Консультативна місія ЄС у Львові, планується створення велосипедної поліції. Про це повідомляє прес-служба Львівської облдержадміністрації.

Під час зустрічі керівництва Львівської облдержадмінстрації із координатором регіонального представництва Консультативної місії ЄС у м. Львові Матцом Люнгвальдом було підбито підсумки першого року існування регіонального представництва Консультативної місії ЄС у Львові.

"Пріоритетним напрямом роботи залишається реалізація на практиці комунікаційної стратегії, яка допоможе підвищити рівень довіри громадян. Ми прагнемо до поширення кращих європейських практик", - зазначив координатор регіонального представництва Консультативної місії ЄС.

Завдання майбутньої співпраці - запровадження у межах області нових проектів, зокрема велосипедної поліції. За даними прес-служба Львівської обласної ради, проект велополіції має стартувати на початку осені. Також голова ОДА запропонував запровадити масштабну програму тренінгів щодо поведінці в професійних кризових ситуаціях для правоохоронців, а також підтримки позитивного іміджу Нацполіції в суспільстві.

У свою чергу Матц Люнгвальд виступив із ініціативою створити на Львівщині координаційну раду з питань безпеки, яка б займалася стратегією безпеки регіону. Перше засідання планується провести наприкінці серпня.

"До складу цього органу могли б увійти керівники області, поліції, прокуратури, патрульної поліції, ДСНС", - запропонував він.

Нагадаємо, що Місія надає підтримку державним органам України у послідовному реформуванні сектору цивільної безпеки шляхом стратегічних консультацій і практичної підтримки заходів з реформування згідно зі стандартами ЄС та міжнародними принципами належного врядування та дотримання прав людини.

 

Евросоюз

Ця публікація була підготовлена в рамках проекту "Просування реформ в регіони" за сприяння Європейського Союзу (http://ec.europa.eu/europeaid). Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю ІА "Status Quo" і жодним чином не відображає точку зору Європейського Союзу.


В рамках проекта по улучшению взаимодействия полиции и общества, который воплощает на Львовщине Консультативная миссия ЕС во Львове, планируется создание велосипедной полиции. Об этом сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

Во время встречи руководства Львовской облгосадминстрации с координатором регионального представительства Консультативного миссии ЕС во Львове Матцом Люнгвальдом были подведены итоги первого года существования регионального представительства Консультативного миссии ЕС в Львове.

"Приоритетным направлением работы остается реализация на практике коммуникационной стратегии, которая поможет повысить уровень доверия граждан. Мы стремимся к распространению лучших европейских практик", - отметил координатор регионального представительства Консультативного миссии ЕС.

Задача будущего сотрудничества - внедрение в пределах области новых проектов, в частности велосипедной полиции. По данным пресс-служба Львовского областного совета, проект велополиции должна стартовать в начале осени. Также председатель ОГА предложил реализовать масштабную программу тренингов по поведению в профессиональных кризисных ситуациях для правоохранительных органов, а также поддержки положительного имиджа Нацполиции в обществе.

В свою очередь Матц Люнгвальд выступил с инициативой создать на Львовщине координационный совет по вопросам безопасности, которая бы занималась стратегией безопасности региона. Первое заседание планируется провести в конце августа.

"В состав этого органа могли бы войти руководители области, полиции, прокуратуры, патрульной полиции, ДСНС", - предложил он.

Напомним, что Миссия оказывает поддержку государственным органам Украины в последовательном реформировании сектора гражданской безопасности путем стратегических консультаций и практической поддержки мероприятий по реформированию в соответствии со стандартами ЕС и международными принципами надлежащего управления и соблюдения прав человека.

 

Евросоюз

Эта публикация была подготовлена в рамках проекта "Продвижение реформ в регионы" при содействии Европейского Союза. (http://ec.europa.eu/europeaid). Содержание этой публикации является исключительной ответственностью ИА "Status Quo" и никоим образом не отражает точку зрения Европейского Союза.

Автор: Тетяна Костенко