STATUS QUO

е-билет, электронный билет, договор, гарантии

Міська рада Львова гарантувала впровадження е-квитка

Сьогодні Львівська міська рада та Європейський банк реконструкції та розвитку підписали Договір гарантії в рамках реалізації проекту впровадження автоматичної системи оплати проїзду в місті Львові (електронного квитка).  Угода стосується надання гарантій Львівською міською радою для ЛКП “Львівавтодор”, як отримувача кредитних коштів Європейського банку реконструкції та розвитку. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Під час реалізації проекту передбачено здійснити оснащення громадського транспорту міста засобами автоматизованого прийому та обробки платежів, розбудувати мережу продажу та поповнення засобів оплати проїзду, розгорнути центри обслуговування користувачів, побудувати системи центрального офісу, здійснити інтеграцію з існуючими транспортними системами міста.

Нагадаємо, кредитний договір було підписано 17 листопада 2016 року. Підписання Договору гарантії дозволить отримати 10 млн євро кредитних коштів для реалізації проекту. Термін кредиту – 13 років з пільговим періодом 3 роки після підписання кредитного договору. Тривалість реалізації заходів проекту становитиме близько 2 років. Відсоткова ставка за користування кредитними коштами – 6-місячна міжбанківська ставка Єврозони та маржа 7,0% річних. Позичальником визначено ЛКП “Львівавтодор”, однак, аби гарантувати виконання ним зобов’язань, кредит нададуть під муніципальну гарантію.


Сегодня Львовский городской совет и Европейский банк реконструкции и развития подписали Договор гарантии в рамках реализации проекта внедрения автоматической системы оплаты проезда во Львове (электронного билета). Соглашение касается предоставления гарантий Львовским горсоветом для ЛКП "Львовавтодор" как получателя кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Во время реализации проекта предусмотрено осуществить оснащение общественного транспорта города средствами автоматизированного приема и обработки платежей, построить сеть продаж и пополнения средств оплаты проезда, развернуть центры обслуживания пользователей, построить системы центрального офиса, осуществить интеграцию с существующими транспортными системами города.

Напомним, кредитный договор был подписан 17 ноября 2016 года. Подписание Договора гарантии позволит получить 10 млн евро кредитных средств для реализации проекта. Срок кредита - 13 лет с льготным периодом 3 года после подписания кредитного договора. Продолжительность реализации мероприятий проекта составит около 2 лет. Процентная ставка за пользование кредитными средствами - 6-месячная межбанковская ставка Еврозоны и маржа 7,0% годовых. Заемщиком определен ЛКП "Львовавтодор", однако, чтобы гарантировать выполнение им обязательств, кредит предоставят под муниципальную гарантию.

Автор: Тетяна Костенко