STATUS QUO

Черная Каменица, раскопки, археологи, дворик

Археологи повернулися до розкопів у центрі Львова

Археологи Науково-дослідного центру “Рятівна археологічна служба” ІА НАН України відновили дослідження однієї зі знакових архітектурних пам’яток Львова – житлового будинку “Чорна кам’яниця“. Триватимуть роботи близько місяця. Про це повідомляє прес-служба НДЦ “Рятівна археологічна служба”.

Львівський історичний музей виграв грант Посольського фонду США збереження культурної спадщини на реставрацію будівлі. За три роки одну з найвідоміших історичних пам’яток Львова мають відновити. Дослідження археологи розпочали торік у листопаді. Фахівці заклали археологічні розкриття у внутрішньому дворику будинку. Найбільш ранні матеріали, які вдалось виявити, – це фрагменти керамічного посуду, що датується кінцем ХІІІ - XIV століттям. Наразі археологи поновили дослідження.

Довідка SQ. Будинок на пл. Ринок, 4 – унікальна пам’ятка архітектури, житловий будинок (охоронний №326/3), так звана “Чорна Кам’яниця”. Це один із найкращих зразків міщанського будівництва епохи Ренесансу. Вона входить до Ансамблю історичного центру Львова, який 1998 року включений до списку об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО. Будівля зведена 1588—1589 роках і впродовж XVII—XIX століть неодноразово перебудовувалася.


Археологи Научно-исследовательского центра "Спасательная археологическая служба" Института археологии НАН Украины возобновили исследование одной из знаковых архитектурных памятников Львова - жилого дома "Черный Каменицы". Продолжатся работы около месяца. Об этом сообщает пресс-служба НИЦ "Спасательная археологическая служба".

Львовский исторический музей выиграл грант Посольского фонда США сохранения культурного наследия на реставрацию здания. За три года один из самых известных исторических памятников Львова должны восстановить. Исследование археологи начали в ноябре прошлого года. Специалисты заложили археологические раскрытия во внутреннем дворике дома. Самые ранние материалы, которые удалось обнаружить, - это фрагменты керамической посуды, датируемой концом ХІІІ - XIV веком. Сейчас археологи возобновили исследования.

Справка SQ. Дом на пл. Рынок, 4 - уникальный памятник архитектуры, жилой дом (охранный №326 / 3), так называемая "Черная Каменица". Это один из лучших образцов мещанского строительства эпохи Ренессанса. Она входит в Ансамбля исторического центра Львова, который в 1998 году включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здание возведено в 1588-1589 годах и на протяжении XVII-XIX веков неоднократно перестраивалась.

Автор: Тетяна Костенко