STATUS QUO

аптека, реставрация

У Львові відреставрують історичну аптеку

Меблі історичної аптеки на Грушевського, 23, будуть повернуті, а будівлю відреставрують — результат домовленостей Львівської міської ради з власником приміщень. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Сьогодні, під час засідання адміністративної комісії, створеної при виконавчому комітеті Львівської міської ради, щодо порушення законодавства про охорону історичної спадщини, заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко розповів про остаточні перемовини з орендарем і власником приміщення історичної аптеки на Грушевського, 23 щодо її збереження.

"Після перемовин з орендарем і власником було прийнято два рішення. По-перше, меблі й важливі елементи аптеки будуть збережені, відновлені та повернуті. По-друге, буде здійснена реставрація самої будівлі. Частину меблів і важливих елементів декору вже було повернуто, а друга частина зараз знаходиться в майстернях на реставрації", — зазначив Андрій Москаленко.

Орендар і власник погодилися здійснити реставрацію, оскільки ця будівля є пам’яткою, а аптека має свою довгу історію.

"Це приміщення було певний час приватизоване колективом аптеки, яка проіснувала певний час, але припинила функціонувати. Нова фізична особа придбала її, але не знайшла орендаря під аптеку. Тому знайшла іншого орендаря — супермаркет, який сьогодні проводить діяльність. Ми не маємо юридичного інструменту, аби вплинути на них, не можемо юридичній або фізичній особі вказувати, яку проводити діяльність, адже вона має бути економічно обґрунтованою. Тому ми проводимо перемовини, щоб напрацьовувати спільні рішення для збереження історичних будівель і їхнього функціоналу", — розповів заступник міського голови з питань розвитку.

Також Андрій Москаленко додав, що уже підготували проект рішення виконавчого комітету про Програму щодо збереження історичних аптек, і зараз здійснюється аудит приміщень.


Мебель исторической аптеки на Грушевского, 23, будут возвращены, а здание отреставрируют - результат договоренностей Львовского городского совета с владельцем помещений. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Сегодня, во время заседания административной комиссии, созданной при исполнительном комитете Львовского городского совета, о нарушении законодательства об охране исторического наследия, заместитель городского головы по вопросам развития Андрей Москаленко рассказал об окончательных переговоры с арендатором и собственником помещения исторической аптеки на Грушевского, 23 по его сохранению.

"После переговоров с арендатором и владельцем было принято два решения. Во-первых, мебель и важные элементы аптеки будут сохранены, восстановлены и возвращены. Во-вторых, будет осуществлена ​​реставрация самого здания. Часть мебели и важных элементов декора уже была возвращена, а вторая часть сейчас находится в мастерских на реставрации", - отметил Андрей Москаленко.

Арендатор и владелец согласились осуществить реставрацию, поскольку это здание является памятником, а аптека имеет свою долгую историю.

"Это помещение было некоторое время назад приватизировано коллективом аптеки, которая просуществовала определенное время, но прекратила функционировать. Новое физическое лицо приобрело ее, но не нашл арендатора под аптеку. Поэтому нашло другого арендатора - супермаркет, который сегодня проводит деятельность. Мы не имеем юридического инструмента, чтобы повлиять на них, не можем юридическому или физическому лицу указывать, какую проводить деятельность, ведь она должна быть экономически обоснованной. Поэтому мы проводим переговоры, чтобы нарабатывать общие решения для сохранения исторических зданий и их функционала", - рассказал заместитель городского головы по вопросам развития.

Также Андрей Москаленко добавил, что уже подготовили проект решения исполнительного комитета о программе по сохранению исторических аптек, и сейчас осуществляется аудит помещений.

Автор: Тетяна Костенко