STATUS QUO

суд, проректор, взятка, университет

Проректора львівського вишу судили за хабарництво

Шевченківський райсуд Львова визнав полковника служи цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності винним у хабарництві та засудив до штрафу майже у 20 тисяч гривень. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень. 

Як зазначається у матеріалах рішення, службове становище посадовець вишу використав, коли тимчасово виконував обов'язки проректора університету по роботі з персоналом восени 2018 року. За 3000 доларів він пообіцяв громадянину вплинути на ректора та прийняти на посаду психолога. В кінці жовтня 2018 року обвинувачений звернувся до ректора ЛДУБЖ з метою проведення співбесіди ректором із кандидатом у психологи. А 2 листопада 2018 року отримав від здобувача 84 000 гривень.

Обвинувачений уклав із прокурором угоду про визнання винуватості, в якій погодився на призначення йому покарання у виді штрафу в розмірі 1125 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 19125 гривень.

12 березня 2019 року Шевченківський районний суд м. Львова затвердив угоду про визнання винуватості та призначив покарання згідно з ч.2 ст.369-2 КК України у виді штрафу у розмірі 1125 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 19 125 гривень. Окрім того, засуджений має сплатити на користь держави за проведення експертиз 15551 грн.

Зазначимо, що під час слідства обвинувачений вніс заставу в розмірі 46025,00 грн, яку, після набуття вироком законної сили, йому повернуть.


Шевченковский райсуд Львова признал полковника служи гражданской защиты Львовского государственного университета безопасности жизнедеятельности виновным во взяточничестве и приговорил к штрафу почти в 20 000 гривен. Об этом стало известно из Единого государственного реестра судебных решений. 

Как отмечается в материалах решения, служебное положение чиновник вуза использовал, когда временно исполнял обязанности проректора университета по работе с персоналом осенью 2018 года. За 3000 долларов он пообещал гражданину повлиять на ректора и принять на должность психолога. В конце октября 2018 года обвиняемый обратился к ректору ЛДУБЖ с целью проведения собеседования ректором с кандидатом в психологи. А 2 ноября 2018 получил от соискателя 84000 гривен.

Обвиняемый заключил с прокурором соглашение о признании виновности, в которой согласился на назначение ему наказания в виде штрафа в размере 1125 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 19125 гривен.

12 марта 2019 года Шевченковский районный суд Львова утвердил соглашение о признании виновности и назначил наказание по ч.2 ст.369-2 УК Украины в виде штрафа в размере 1125 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 19 125 гривен. Кроме того, осужденный должен выплатить в пользу государства за проведение экспертиз 15551 грн.

Отметим, что во время следствия обвиняемый внес залог в размере 46025,00 грн., который, после вступления приговора в законную силу, ему вернут.

Автор: Тетяна Костенко