STATUS QUO

Олег Ищук, бюджет Львова, централизация

Львівський бюджет може втратити 700 мільйонів

Львівський бюджет може втратити 700 млн. грн. через державні витрати.

Про це повідомив директор Департаменту фінансової політики Львівської міської ради Олег Іщук.

Наступного року держава має намір обмежити бюджети місцевого самоврядування, переклавши на них ряд витрат, які раніше сама і здійснювала.

Чиновник додав, що витрати, оголошені державою, повинні виконуватися за рахунок державного бюджету, а не місцевого.

"Ще під час формування бюджету на 2016 рік держава почала скидати на місцеві бюджети витрати, які вона повинна була проводити за рахунок держбюджету", - сказав Іщук.

Так, на бюджет міста перекинули витрати на пільговий проїзд в транспорті і фінансування двох десятків ПТУ.

Нагадаємо, нещодавно виконавчий комітет міськради погодив основні показники бюджету Львова на 2017 рік. Так, обсяг загального фонду затвердили в розмірі 3,674 млрд. грн, а обсяг спеціального фонду - в розмірі 1,493 млрд. грн.


Львовский бюджет может потерять 700 млн. грн. из-за государственных расходов.

Об этом сообщил директор Департамента финансовой политики Львовского городского совета Олег Ищук.

В следующем году государство намерено ограничить бюджеты местного самоуправления, переложив на них ряд расходов, которые ранее само же и осуществляло.

Чиновник добавил, что расходы, объявленные государством, должны выполняться за счет государственного бюджета, а не местного.

"Еще при формировании бюджета на 2016 год государство начало сбрасывать на местные бюджеты расходы, которые оно должно было проводить за счет госбюджета", - сказал Ищук.

Так, на бюджет города перебросили расходы на льготный проезд в транспорте и финансирования двух десятков ПТУ.

Напомним, недавно исполнительный комитет горсовета согласовал основные показатели бюджета Львова на 2017 год. Так, объем общего фонда утвердили в размере 3,674 млрд. грн, а объем специального фонда - в размере 1,493 млрд. грн.