STATUS QUO

Львовская железная дорога, директор, конкурс

Обрано директора Львівської залізниці

Завершився відкритий відбір кандидатів на посади директорів регіональних філій ПАТ “Укрзалізниця”. Такий відбір було проведено вперше в історії компанії. Усі учасники відбору пройшли перевірку на корупційну складову. Про це повідомляє прес-служба ПАТ “Укрзалізниця”.

У підсумку, 24 квітня 2017 року правління ПАТ “Укрзалізниця“ проголосувало щодо призначення, зокрема, директором регіональної філії - Львівської залізниці – Груника Івана Степановича – нині діючого в.о. начальника регіональної філії “Львівська залізниця“.

Довідка SQ. Груник Іван Степанович народився  2 липня 1962 року в с. Підгать Мостиського району  Львівської області. Має 4 вищі освіти (Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту, Харківська державна академія залізничного транспорту, Українська державна академія залізничного транспорту, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії держаного управління при Президентові України). У 2014 році здобув вчений ступінь кандидата технічних наук. Працював на Львівській залізниці, у Львівській облдержадміністрації, Департаменті локомотивного господарства Укрзалізниці. Останнім часом виконував обов’язки в.о. начальника регіональної філії “Львівська залізниця”.


Завершился открытый отбор кандидатов на должности директоров региональных филиалов ОАО “Укрзализныця”. Такой отбор был проведен впервые в истории компании. Все участники отбора прошли проверку на коррупционную составляющую. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Укрзализныця".

В итоге, 24 апреля 2017 года правление ПАО "Укрзализница" проголосовало о назначении, в частности, директором регионального филиала - Львовской железной дороги - Груника Ивана Степановича - ныне действующего и.о. начальника регионального филиала "Львовская железная дорога".

Справка SQ. Груник Иван Степанович родился 2 июля 1962 года в с. Подгать Мостиского района Львовской области. Имеет 4 высших образования (Днепропетровский институт инженеров железнодорожного транспорта, Харьковская государственная академия железнодорожного транспорта, Украинская государственная академия железнодорожного транспорта, Львовский региональный институт государственного управления Национальной академии подержанного управления при Президенте Украины). В 2014 году получил ученую степень кандидата технических наук. Работал на Львовской железной дороге, во Львовской облгосадминистрации, Департаменте локомотивного хозяйства Укрзализницы. В последнее время исполнял обязанности и.о. начальника регионального филиала "Львовская железная дорога".

Автор: Тетяна Костенко