STATUS QUO

Наймолодшому мільйонеру на Львівщині 19 років

Головне управління ДФС у Львівській області повідомляє, що у 2018 році 237 громадян Львівщини задекларували доходи за 2017 рік в сумі понад 1 млн гривень.

Сума задекларованих ними доходів становить 1 063,4 млн гривень. За результатами декларування мільйонери сплатили 28,8 млн грн. податку на доходи фізичних осіб та 3,6 млн грн. військового збору.

Порівнюючи з минулим роком, кількість мільйонерів збільшилась на 61 громадянина (за підсумками 2016 рік – 176 громадян) та задекларовано до сплати на 9,8 млн грн. більше (за 2016 рік – 19,0 млн.грн.). Найбільше громадян-мільйонерів проживають: у місті Львові – 151 громадянин; у м. Стрий та Стрийському районі – 19 громадян, у Пустомитівському районі – 16.

За віковою ознакою їх можна об’єднати у групи: у віці від 30 до 50 років – 188 громадян-мільйонерів, від 50 і більше років – 40 громадян та молодше 30 років – 9 громадян.

Найстаршому мільйонеру 80 років (задекларовано продаж майна) та наймолодшому 19 років (задекларовано дохід у вигляді спадщини (дарування)).

З вказаних мільйонерів 40 громадян задекларували свої доходи, одержані як заробітна плата. Це громадяни, що працюють у ключових галузях економіки, а саме: 6 осіб працюють у галузі торгівлі нафтопродуктами, 7 осіб – на підприємствах промисловості, 5 осіб – у банківській сфері та торгівлі цінними паперами, 4 особи – займаються юридичною діяльністю та наданням консультативних послуг.

Також, згідно з поданими деклараціями громадянами - мільйонерами задекларовано наступні види доходів:

  • доходи від продажу майна – 49 громадян;
  • прибуток від операцій з інвестиційними активами – 35 громадян;
  • доходи у вигляді спадщини, дарування – 25 громадян;
  • іноземні доходи – 27 громадян;
  • доходи від здавання майна в оренду – 13 громадян.

Главное управление ГФС во Львовской области сообщает, что в 2018 году 237 граждан Львовщины задекларировали доходы за 2017 в сумме более 1 млн гривен.

Сумма задекларированных ими доходов составляет 1 063 400 000 гривен. По результатам декларирования миллионеры оплатили 28800000 грн. налога на доходы физических лиц и 3600000 грн. военного сбора.

По сравнению с прошлым годом, количество миллионеров увеличилось на 61 гражданина (по итогам 2016 - 176 граждан) и задекларировано к уплате на 9,8 млн грн. больше (по 2016 - 19,0 млн.грн.). Больше всего граждан-миллионеров проживают: во Львове - 151 гражданин; в г. Стрый и Стрыйском районе - 19 граждан, в Пустомытовском районе - 16.

По возрастному признаку их можно объединить в группы: в возрасте от 30 до 50 лет - 188 граждан-миллионеров, от 50 и более лет - 40 граждан и моложе 30 лет - 9 граждан.

Самому старшему миллионеру - 80 лет (задекларировано продажу имущества) и самому молодому - 19 лет (задекларировано доход в виде наследства (дарение)).

Из указанных миллионеров 40 граждан задекларировали свои доходы, полученные в виде заработной платы. Это граждане, работающие в ключевых отраслях экономики, а именно: 6 человек работают в области торговли нефтепродуктами, 7 человек - на предприятиях промышленности, 5 человек - в банковской сфере и торговле ценными бумагами, 4 человека - занимаются юридической деятельностью и предоставлением консультативных услуг.

Также, согласно поданным декларациям гражданами - миллионерами задекларированы следующие виды доходов:

  • доходы от продажи имущества - 49 граждан;
  • прибыль от операций с инвестиционными активами - 35 граждан;
  • доходы в виде наследства, дарения - 25 граждан;
  • иностранные доходы - 27 граждан;
  • доходы от сдачи имущества в аренду - 13 граждан.
comments powered by Disqus