Дрогобицька місцева прокуратура домоглася у суді внесення змін до договору, укладеного між відділом освіти Бориславської міської ради та фізичною особою-підприємцем, щодо постачання харчів у загальноосвітні та дошкільні навчальні заклади регіону. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Львівської області.

Прокуратура встановила, що підприємець завищував ціну на одиницю товару, а продукція, яку постачав, була без відповідних сертифікатів та могла становити загрозу для здоров’я дітей.

Завдяки втручанню прокуратури, у судовому порядку передбачено гарантії, що продукція за звичайних умов її використання, зберігання і транспортування буде безпечною. Крім цього, у разі необхідності відбиратимуться зразки для проведення дослідження у акредитованих лабораторіях.

У зв’язку із добровільним внесенням сторонами змін до договору, 24.07.2019 провадження у справі закрито.


Дрогобычская местная прокуратура добилась в суде внесении изменений в договор, заключенный между отделом образования Бориславского городского совета и физическим лицом-предпринимателем, по поставкам продовольствия в общеобразовательные и дошкольные учебные заведения региона. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

Прокуратура установила, что предприниматель завышал цену на единицу товара, а продукция, которую поставлял, была без соответствующих сертификатов и могла представлять угрозу для здоровья детей.

Благодаря вмешательству прокуратуры, в судебном порядке предусмотрены гарантии, что продукция при обычных условиях ее использования, хранения и транспортировки будет безопасной. Кроме этого, в случае необходимости будут отбираться образцы для проведения исследования в аккредитованных лабораториях.

В связи с добровольным внесением сторонами изменений в договор, 24.07.2019 производство по делу закрыто.