STATUS QUO

проезд, стоимость, подорожать, электротранспорт

У Львові може подорожчати проїзд в електротранспорті

У Львові з вересня може зрости вартість проїзду в електротранспорті. Про це йдеться у проекті рішення Львівської міської ради "Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів у міському електричному транспорті", повідомляє "Варта 1"

Від вересня повний квиток вартуватиме 3 грн., а пільговий – 1,5 грн.

ЛКП "Львівелектротранс" аргументує підвищення вартості збитком у 2016 році в 61 215,3 тис. грн. та доходом від перевезення одного пасажира міським електротранспортом лише 1,03 грн. Зазначені причини зумовлюють постійну нестачу обігових коштів, а отже і сум коштів на всі види технічного обслуговування та ремонтів рухомого складу, колії, контактної мережі. Збитковість господарської діяльності не дозволяє впроваджувати заходи з енергозбереження, сучасні системи обліку пасажирів та збору оплати за проїзд, оновлювати інфраструктуру та рухомий склад, підвищувати кваліфікацію персоналу .

Розрахунковий нормативний тариф на думку ЛКП "Львівелектротранс" має сягати 3,70 грн.

ЛКП при цьому повідомляє, що підвищення тарифу до 3,0 грн. не вирішить в повному обсязі фінансові проблеми підприємства, проте дасть змогу не допустити заборгованості по заробітній платі, за енергоносії.


Во Львове с сентября может вырасти стоимость проезда в электротранспорте. Об этом говорится в проекте решения Львовского городского совета "Об установлении тарифов на перевозку пассажиров в городском электрическом транспорте", сообщает "Варта 1"

С сентября полный билет будет стоить 3 грн., льготный - 1,5 грн.

ЛКП "Львовэлектротранс" аргументирует повышение стоимости убытком в 2016 году в 61 215,3 тыс. грн. и доходом от перевозки одного пассажира городским электротранспортом только 1,03 грн. Указанные причины обусловливают постоянную нехватку оборотных средств, а следовательно и сумм средств на все виды технического обслуживания и ремонтов подвижного состава, пути, контактной сети. Убыточность хозяйственной деятельности не позволяет внедрять мероприятия по энергосбережению, современные системы учета пассажиров и сбора оплаты за проезд, обновлять инфраструктуру и подвижной состав, повышать квалификацию персонала.

Расчетный нормативный тариф по мнению ЛКП "Львовэлектротранс" должен достигать 3,70 грн.

ЛКП при этом сообщает, что повышение тарифа до 3,0 грн. не решит в полном объеме финансовые проблемы предприятия, однако позволит не допустить задолженности по заработной плате, за энергоносители.

Автор: Тетяна Костенко