STATUS QUO

Стало відомо, хто замовив скандальне опитування на Львівщині

Скандальне сепаратистське опитування на Львівщині проводив КМІС на замовлення "Дзеркала тижня". Про це йдеться на сторінці КМІС у Facebook, передає Львівський портал

Опитування, у якому йдеться про "перспективи регіону" на кшталт "окремої незалежної держави" чи "приєднання до іншої держави", на Львівщині проводив Київський міжнародний інститут соціології на замовлення видання "Дзеркало тижня".

Як розповідають соціологи, подібні опитування громадян вже проводили у 2014 році, після чого "Дзеркало тижня" написало розгорнуту статтю. Тепер під час проведення соцопитування на Львівщині хтось із респондентів сфотографував анкету і опублікував її в Інтернеті.

"Опитування навпаки мало на меті виявити прояви сепаратизму, якщо вони є у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. КМІС не поширював нічого в Інтернеті, лише наші інтерв’юери особисто опитували людей", – йдеться у повідомленні.

Водночас КМІС наголошує, що українські соціологи регулярно проводять заміри рівня підтримки сепаратизму чи автономії окремих регіонів держави. Такі дослідження проводили у 2012 році соціологічна група "Рейтинг", у 2015 році – Центр Разумкова.

"У першій половині 2000-х років такі соцопитування регулярно проводились у Львові, в яких на запитання: “Якщо змоделювати ситуацiю, за якої б Україна приєдналася до союзу Росiї з Бiлоруссю, то як би з позицiї галичанина Ви дiяли?” 46% львів’ян відповіли: “Боролись би за самостiйну Галицьку державу”. Якщо хтось знає спосіб, як досліджувати поширеність сепаратистських настроїв населення без такого роду запитань, напишіть, будь ласка, ми з задоволенням перейдемо на цю методику", – додають у КМІС.

Нагадаємо, СБУ вже відкрила кримінальну справу за фактом проведення на Львівщині опитування, у якому побачила публічні заклики до посягання на територіальну цілісність і недоторканість України.


Скандальный сепаратистский опрос на Львовщине проводил КМИС по заказу "Зеркала недели". Об этом говорится на странице КМИС в Facebook, передает Львовский портал

Опрос, в котором говорится о "перспективах региона" вроде "отдельного независимого государства" или "присоединение к другому государству", на Львовщине проводил Киевский международный институт социологии по заказу издания "Зеркало недели".

Как рассказывают социологи, подобные опросы граждан уже проводили в 2014 году, после чего "Зеркало недели" написал развернутую статью. Теперь при проведении соцопроса на Львовщине кто-то из респондентов сфотографировал анкету и опубликовал ее в Интернете.

"Опрос наоборот имело целью выявить проявления сепаратизма, если они есть во Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях. КМИС ничего не размещал в Интернете, наши интервьюеры лично опрашивали людей", - говорится в сообщении.

В то же время КМИС отмечает, что украинские социологи регулярно проводят замеры уровня поддержки сепаратизма или автономии отдельных регионов страны. Такие исследования проводили в 2012 году социологическая группа "Рейтинг", в 2015 году - Центр Разумкова.

"В первой половине 2000-х годов такие соцопроса регулярно проводились во Львове, в которых на вопрос: "Если смоделировать ситуацию, при которой бы Украина присоединилась к союзу России с Белоруссией, то как бы с позиции галичанина Вы действовали?" 46% львовян ответили: "Боролись бы за самостоятельное Галицкое государство". Если кто-то знает способ, как исследовать распространенность сепаратистских настроений населения без такого рода вопросов, напишите, пожалуйста, мы с удовольствием перейдем на эту методику", - добавляют в КМИС.

Напомним, СБУ уже возбудила уголовное дело по факту проведения на Львовщине опроса, в котором увидела публичные призывы к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.