STATUS QUO

У Львові з'явилася тимчасова схема електротранспорту на 2019 рік

Тимчасову схему маршрутів львівських трамваїв та тролейбусів опублікував Центр міського сервісу.

Дану схему дозволено використовувати для приватного користування з метою навігації у транспорті; для розміщення у ЗМІ; для розміщення у блогах; в інших випадках - тільки з письмового дозволу автора, отриманого електронною поштою з адреси yegor@kaliberda.com; так як є, без внесення жодних змін та зі збереженням усіх логотипів та позначок авторського права.

Порушення зазначених вище умов є порушенням авторського права та тягне за собою відповідальність згідно чинного законодавства.

"Дякую за допомогу Павлу Сирватці за роботу над назвами зупинок, Віталію Пітулі - за актуалізацію інформації щодо руху електротранспорту та Дем’яну Данилюку за якісну перевірку схеми та численні поради щодо покращення", - йдеться у повідомленні.

6d49d2b36ac8eb0b15bf405113d3b70c.jpg


Временную схему маршрутов львовских трамваев и троллейбусов опубликовал Центр городского сервиса.

Данную схему разрешено использовать для частного пользования с целью навигации в транспорте для размещения в СМИ; для размещения в блогах; в других случаях - только с письменного разрешения автора, полученного по электронной почте с адреса yegor@kaliberda.com; так как есть, без изменения и с сохранением всех логотипов и обозначений авторского права.

Нарушение указанных выше условий является нарушением авторского права и влечет за собой ответственность согласно действующему законодательству.

"Спасибо за помощь Павлу Сирватци за работу над названиями остановок, Виталий Питуля - по актуализации информации о движении электротранспорта и Демьяну Данилюку за качественную проверку схемы и многочисленные советы по улучшению", - говорится в сообщении.