STATUS QUO

подземелье, туризм, маршрут

У Львові з'явиться новий туристичний маршрут

У центрі Львова створять туристичний маршрут підземеллями міста. Про це повідомляє інформаційний портал депутатів Львівської міської ради.

22 квітня у Львівській міській раді відбулося громадське слухання, на якому представили проект детального плану території у районі площі Ринок. Основна мета ДПТ – узагальнення на рівні містобудівної документації раніше розроблених проектів щодо використання підземного простору, історико-містобудівних обгрунтувань забудови втрачених планувальних елементів квартальної забудови на пл.Міцкевича, 9 та вул.Федорова, 23, 28, благоустрою та реконструкції вуличної мережі.

Представник ДП ДІПМ "Містопроект" Петро Крупа представив громадськості проект ДПТ. У цьому проекті врахована науково-проектна документація МПП "Архітектурна майстерня "Симетрія" у рамках "Реставрація та пристосування підземель Львова для потреб підземного туристичного маршруту" із влаштуванням туристичної траси. Міжнародний транскордонний проект розроблявся упродовж 2011 – 2013 років.  Паралельно напрацьовувалися підземні маршрути міст Любліна і Жешува. Зі сторони Львова його автором був архітектор Микола Рибенчук. Він представляв разом із Петром Крупою на громадському слуханні свої напрацювання.

Відтак, траса проходитиме підземеллями Львова — межимур’ями, провулками вздовж муру, вулицями, подвір’ями, передпоріжжями, площами, пасажами, вздовж яких розташовані будівлі різноманітного культурного та побутового призначення. Маршрут поєднає східну і західну ділянки міських мурів, а також будівлі різних періодів, стилів та призначення: підземелля костелу Домініканців та костелу Єзуїтів, пивниці житлових будинків з елементами готики, ренесансу, класицизму.

Маршрут починається біля вежі Корнякта, проходить під палацом Корнякта на площею Ринок, пивницями ратуші, збудованими на місці старих, які орендував у міста Корнякт, завершується біля колишньої єзуїтської хвіртки, зовнішня частина якої була збудована на старій башті Корнякта (тепер проходить колектор Полтви).

Загальна протяжність маршруту - приблизно 800 м. Його зможуть відвідувати групи туристів по 15 осіб у супроводі екскурсовода. Проект має бути реалізований у 2020 році, у частині вулиць Князя Романа та Підвальної.

Проектанти пропонують розширити пішохідну зону. Зокрема, передбачається розширення пішохідної зони за рахунок винесення неконтрольованої стоянки з пл. Адама Міцкевича з трансформацією її у пішохідну з можливістю пропуску громадського транспорту. Загалом центральна частина міста має бути пішохідною із використанням громадського транспорту, - вважають проектанти.

Також вони пропонують влаштувати велодоріжку, траса якої пройде просп. Свободи, пл. Адама Міцкевича, вул. Братів Рогатинців, вул. Винниченка.

Завідувач сектору громадських слухань відділу громадського партнерства управління "Секретаріат ради" ЛМР Дзвенислава Челепіс повідомила, що письмові зауваження та пропозиції до проекту детального плану території можна подавати до 10 травня 2019 року включно до управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради через Центри надання адміністративних послуг або як електронне звернення.

19f92ad19c44e1110c0c0a73dfbb1fbb.md.jpg 772c46bd37563668b737193dae63fa03.md.jpg


В центре Львова создадут туристический маршрут подземельями города. Об этом сообщает информационный портал депутатов Львовского городского совета.

22 апреля во Львовском городском совете состоялось общественное слушание, на котором представили проект детального плана территории в районе площади Рынок. Основная цель ДПТ - обобщение на уровне градостроительной документации ранее разработанных проектов по использованию подземного пространства, историко-градостроительных обоснований застройки потерянных планировочных элементов квартальной застройки на пл.Мицкевича, 9 и Федорова, 23, 28, благоустройства и реконструкции уличной сети.

Представитель ГП ДИПМ "Мистопроект" Петр Крупа представил общественности проект ДПТ. В этом проекте учтена научно-проектная документация МПП "Архитектурная мастерская "Симметрия" в рамках "Реставрация и приспособление подземелий Львова для нужд подземного туристического маршрута" с устройством туристической трассы. Международный трансграничный проект разрабатывался в течение 2011 - 2013 годов. Параллельно нарабатывались подземные маршруты городов Люблина и Жешув. Со стороны Львова его автором был архитектор Николай Рыбенчук. Он представлял вместе с Петром Крупой на общественном слушании свои наработки.

Поэтому, трасса будет проходить по подземельям Львова – по междумурам, переулкамивдоль стены, улицам, дворам, передпорогами, площадями, пассажами, вдоль которых расположены здания разнообразного культурного и бытового назначения. Маршрут соединит восточную и западную участки городских стен, а также здания разных периодов, стилей и назначения: подземелье костела доминиканцев и костела Иезуитов, пивной жилых домов с элементами готики, ренессанса, классицизма.

Маршрут начинается у башни Корнякта, проходит под дворцом Корнякта на площади Рынок, пивными ратуши, построенными на месте старых, которые арендовал у города Корнякт, завершается у бывшей иезуитской калитки, внешняя часть которой была построена на старой башне Корнякта (теперь проходит коллектор Полтвы). Общая протяженность маршрута - около 800 м. Его смогут посещать группы туристов по 15 человек в сопровождении экскурсовода. Проект должен быть реализован в 2020 году, в части улиц Князя Романа и Подвальной.

Проектанты предлагают расширить пешеходную зону. В частности, предполагается расширение пешеходной зоны за счет выноса неконтролируемой стоянки с пл. Адама Мицкевича с трансформацией ее в пешеходную с возможностью пропуска общественного транспорта. В общем центральная часть города должна быть пешеходной с использованием общественного транспорта, - считают проектанты.

Также они предлагают устроить велодорожку, трасса которой пройдет просп. Свободы, пл. Адама Мицкевича, ул. Братьев Рогатинцев, ул. Винниченко.

Заведующий сектором общественных слушаний отдела общественного партнерства управления "Секретариат совета" Львовского горсовета Дзвенислава Челепис сообщила, что письменные замечания и предложения к проекту детального плана территории можно подавать к 10 мая 2019 включительно в управление архитектуры и урбанистики департамента градостроения Львовского городского совета через Центры предоставления административных услуг или как электронное обращение.

Автор: Тетяна Костенко