STATUS QUO

медреформа, медик, зарплата, Супрун

Як будуть заробляти медики після медичної реформи – Уляна Супрун

Сьогодні, 24 квітня, у Львові в.о.міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла про реформи у галузі медицини, які вже у липні цього року частково мають реалізовуватись, передає “Гал-інфо”. 

За її словами, ці законопроекти вже напрацьовані, і їх мають остаточно затвердити на засіданні Верховної Ради. (Йдеться про пакет з чотирьох законопроектів: “Про державні фінансові гарантії”, “Про додаткові гарантії для бійців АТО”, “Зміни до бюджетного кодексу” і “Зміни до Закону “Про публічні закупівлі”).

"Однією із важливих змін буде те, що кожна людина матиме однаковий доступ до якісних медичних послуг. Ця модель забезпечить якісний рівень захисту громадян - а це державне страхування за кошти, отримані від податків. Також реформа дасть можливість перекваліфікувати медичні заклади у неприбуткові комунальні підприємства. Окрім того, кожен українець зможе самостійно обрати сімейного лікаря, не зважаючи на місце прописки. Від цього залежатиме і заробітна плата цього лікаря. Чим більше він має пацієнтів, тим вищу зарплату отримуватиме", - розповіла очільник міністерства.

Вона зазначила, що перші зміни на первинній ланці очікуються з 1 липня, далі до кінця 2017 року буде вирішено, які послуги надаються і за яких тарифів, а у 2019 році Україна має намір стовідсотково перейти на нову систему.

"Вже є певні напрацювання щодо трьох спеціальних списків з приводу фінансування у 2018 році: зелений  список – коли держава цілком покриває витрати на лікування,  синій список – тут фінансування ділитиметься на частини (одна частина фінансується державою, інша - приватним страхуванням чи від роботодавця) та червоний список – коли держава не покриває витрат на лікування", - додала в.о.міністра охорони здоров'я.


Сегодня, 24 апреля, во Львове и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала о реформах в области медицины, которые уже в июле этого года отчасти реализуются, передает "Гал-инфо"

По ее словам, эти законопроекты уже наработаны, и их должны окончательно утвердить на заседании Верховной Рады. (Речь идет о пакете из четырех законопроектов: "О государственных финансовые гарантиях", "О дополнительных гарантиях для бойцов АТО", "Изменения в Бюджетный кодекс" и "Изменения в Закон "О публичных закупках").

"Одним из важных изменений является то, что каждый человек будет иметь равный доступ к качественным медицинским услугам. Эта модель обеспечит качественный уровень защиты граждан - а это государственное страхование за средства, полученные от налогов. Также реформа даст возможность переквалифицировать медицинские учреждения в неприбыльные коммунальные предприятия. Кроме того, каждый украинец сможет самостоятельно выбрать семейного врача, не зависимо от места прописки. От этого будет зависеть и заработная плата этого врача. Чем больше у него пациентов - тем более высокую зарплату он будет получать", - рассказала глава министерства.

Она отметила, что первые изменения на первичном звене ожидаются с 1 июля, дальше к концу 2017 года будет решено, какие услуги предоставляются и по каким тарифам, а в 2019 году Украина намерена полностью перейти на новую систему.

"Уже есть определенные наработки по трем специальным спискам по поводу финансирования в 2018 году: зеленый список - когда государство полностью покрывает расходы на лечение, синий список - здесь финансирование делиться на части (одна часть финансируется государством, другая - частным страхованием или работодателем) и красный список - когда государство не покрывает расходов на лечение", - добавила и.о. министра здравоохранения.

Автор: Тетяна Костенко