STATUS QUO

У Сколівському районі з'явилися бобри

У Сколівському районі на річці Бричка з'явилися Бобри. Про це повідомляється на сайті НПП "Сколівські Бескиди". 

Дерева з характерними слідами зубів бобрів були знайдені на річці Бричка біля села Крушельниця. Про це повідомив майстер з охорони природи Микола Дмитришин. Гуляючи уздовж берега, він побачив вербу, що лежала, а на її стовбурі – сліди зубів бобрів. З його слів, ця знахідка – сенсація для регіону, де бобри не водяться.

За словами помічника лісничого Крушельницького лісництва НПП "Сколівські Бескиди" Ігоря Корчинського, річковий бобер – досить великий гризун, що живе уздовж берегів річок. Він відомий як добрий плавець і творець гребель. Його цінують за розкішне хутро і бобровий струмінь, яке використовується в парфумерії, тому люди здавна на нього полюють. У свій час гризуни були навіть на межі вимирання.

Цей вид бобра мешкає в прісноводних водоймах: озерах, ставках, річках і струмках, переважно розташованих в лісистих місцевостях. Водойма має бути глибокою, і, бажано, з повільною течією. Часто тваринкам доводитися створювати ці умови штучно, шляхом зведення гігантських гребель з дерев, мулу та водоростей.

Головними природними ворогами річкового бобра є вовки, бурі ведмеді і лисиці, однак найбільш значної шкоди популяції звіра завдає людина.


В Сколевском районе на реке Бричка появились бобры. Об этом сообщается на сайте НПП "Сколевские Бескиды". 

Деревья с характерными следами зубов бобров были найдены на реке Бричка возле села Крушельница. Об этом сообщил мастер по охране природы Николай Дмитришин. Гуляя вдоль берега, он увидел лежащую иву, а на ее стволе - следы зубов бобров. По его словам, эта находка - сенсация для региона, где бобры не водятся.

По словам помощника лесничего Крушельницкого лесничества НПП "Сколевские Бескиды" Игоря Корчинского, речной бобр - достаточно большой грызун, живущий вдоль берегов рек. Он известен как хороший пловец и создатель плотин. Его ценят за роскошный мех и бобровую струю, которую используют в парфюмерии, поэтому люди издавна на него охотятся. В свое время грызуны были даже на грани вымирания.

Этот вид бобра живет в пресноводных водоемах: озерах, прудах, реках и ручьях, преимущественно расположенных в лесистых местностях. Водоем должен быть глубоким, и, желательно, с медленным течением. Часто животным приходится создавать эти условия искусственно, путем сведения гигантских плотин с деревьев, ила и водорослей.

Главными природными врагами речного бобра есть волки, бурые медведи и лисы, однако наиболее значительный ущерб популяции зверя наносит человек.