STATUS QUO

Мультфільм побореться за премію у львівському конкурсі кінопроектів

Серед заявок, які пройшли перший етап відбору Львівського кіноконкурсу, анімаційний фільм "Анна і сила тяжіння". Про це повідомляється на офіційному сайті Львівської кіно комісії. 

Львівська кінокомісія за підтримки Львівської міської ради та у співпраці з WizArt – продовжує Шостий конкурс кінопроектів, основна мета якого – пожвавлення локального та всеукраїнського кіновиробництва.

Цьогоріч у конкурсі приймалися проекти ігрових, документальних, експериментальних та анімаційних робіт. Первинний розгляд пітчингу пройшли 11 заявок, серед яких один – анімаційний фільм, 5 ігрових, 2 ігрових-експериментальних, 1 експериментальний, 2 документальних.

Оцінює проекти учасників незалежна конкурсна комісія.

Довідка SQ. Традицію фінансування кінопроектів (перший і другий конкурс) на регіональному рівні було започатковано у 2015 році  мистецькою формацією Wiz-Art  з метою пожвавлення розвитку локального кіновиробництва. У 2017 та 2018 році конкурс кінопроектів було реалізовано Львівською кінокомісією за підтримки Львівської міської ради.

95b1d71215d17d3b2c0c3bc62b922838.png


Среди заявок, прошедших первый этап отбора Львовского киноконкурса, анимационный фильм "Анна и сила притяжения". Об этом сообщается на официальном сайте Львовского кино комиссии. 

Львовская кинокомиссии при поддержке Львовского городского совета и в сотрудничестве с WizArt - продолжает Шестой конкурс кинопроектов, основная цель которого - усиление локального и всеукраинского кинопроизводства.

В этом году в конкурсе принимались проекты игровых, документальных, экспериментальных и анимационных работ. Первичное рассмотрение питчинг прошли 11 заявок, среди которых один - анимационный фильм, 5 игровых, 2 игровых экспериментальных, 1 экспериментальный, 2 документальных.

Оценивает проекты участников независимая конкурсная комиссия.

Справка SQ. Традиция финансирования кинопроектов (первый и второй конкурс) на региональном уровне была основана в 2015 году художественной формацией Wiz-Art с целью оживления развития локального кинопроизводства. В 2017 и 2018 году конкурс кинопроектов был реализован Львовской кинокомиссии при поддержке Львовского городского совета.