STATUS QUO

На Львівщині двоє дітей захворіли на правець

У Львівській області за 7 місяців 2019 року зареєстровано три випадки захворювання на правець, двоє з захворілих – діти, обидва заразилися через травми, які отримали при падінні з велосипеду. Про це повідомляє Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України.

За 7 місяців в Україні зареєстровано сім випадків захворювання на правець. У Львівській області за 7 місяців 2019 року зареєстровано три випадки захворювання  на правець, в тому числі серед дітей - два випадки.

Серед дорослих захворів мешканець Пустомитівського району, віком 28 років, не щеплений проти правця більше 10 років. В нього мали місце ушкодження голови та спини (садна, забої), він пізно звернувся за медичною допомогою. Лікування проводилось в реанімаційному відділенні.

У Яворівському районі захворів хлопчик, віком 12 років, не щеплений проти правця більше 10 років. Напередодні хлопчик впав з велосипеда і отримав ушкодження рук та ніг (подряпини, садна, забої). За медичною допомогою не звертались, самостійно обробляли ушкодження антисептичними засобами. І тільки коли з’явились симптоми правця, звернулися за медичною допомогою.

Останній випадок зареєстрований 19 серпня у м. Львів. Захворів хлопчик віком 7 років, який не отримував профілактичні щеплення через відмову матері. При зборі епіданамнезу встановлено, що напередодні хлопчик впав з велосипеда і отримав ушкодження ніг (подряпини, садна, забої). За медичною допомогою не звертались, самостійно обробляли ушкодження антисептичними засобами. І лише коли з’являлись симптоми правця, звернулися за медичною допомогою. Лікування проводиться в реанімаційному відділенні, хворий знаходиться на штучній вентиляції легень.

Усім захворілим з лікувальною метою вводився протиправцевий людський імуноглобулін.

В цілому, у Львівській области захворюваність на правець реєструвалась в Городоцькому – 3 випадки, Яворівському - 2, Жовківському, Самбірському, Старосамбірському - по 1 випадку.

Довідка SQ. Всього у Львівській області за 5 років зареєстровано 8 випадків захворювань на правець, з них  6 випадків серед дітей. У віковій групі 5-9 років - 5 випадків, 1 випадок у дитини віком 3 роки. Захворіло 5 дітей, які не отримували профілактичні щеплення через відмови батьків, 1 дитина щеплена з порушенням календаря (після останнього щеплення пройшло більше 5 років). Захворілі дорослі віком старші 80 років. В анамнезі в усіх випадках були ушкодження. Характер ушкоджень: травмування з пошкодженням шкірних покривів та слизових оболонок скалками, металевими іржавими предметами та іншими забрудненими предметами, при падінні дітей з велосипеда. Хворі з приводу даних ушкоджень за медичною допомогою не звертались, а лише при появі симптомів захворювання на правець.


Во Львовской области за 7 месяцев 2019 года зарегистрировано три случая заболевания столбняком, двое из заболевших - дети, оба заразились через травмы, которые получили при падении с велосипеда. Об этом сообщает Львовский областной лабораторный центр МОЗ Украины.

За 7 месяцев в Украине зарегистрировано семь случаев заболевания столбняком. Во Львовской области за 7 месяцев 2019-го зарегистрировано три случая заболевания столбняком, в том числе среди детей - два случая.

Среди взрослых заболел житель Пустомытовского района в возрасте 28 лет, не привитый против столбняка более 10 лет. У него имели место повреждения головы и спины (ссадины, ушибы), он поздно обратился за медицинской помощью. Лечение проводилось в реанимационном отделении.

В Яворовском районе заболел мальчик в возрасте 12 лет, не привитый против столбняка более 10 лет. Накануне мальчик упал с велосипеда и получил повреждения рук и ног (царапины, ссадины, ушибы). За медицинской помощью не обращались, самостоятельно родные обрабатывали повреждения антисептическими средствами. И только когда появились симптомы столбняка, обратились за медицинской помощью.

Последний случай зарегистрирован 19 августа в г. Львов. Заболел мальчик в возрасте 7 лет, не получавший профилактические прививки из-за отказа матери. При сборе эпиданамнеза установлено, что накануне мальчик упал с велосипеда и получил повреждения ног (царапины, ссадины, ушибы). За медицинской помощью не обращались, самостоятельно обрабатывали повреждения антисептическими средствами. И только когда появлялись симптомы столбняка, обратились за медицинской помощью. Лечение проводится в реанимационном отделении, больной находится на искусственной вентиляции легких.

Всем заболевшим с лечебной целью вводился противостолбнячный человеческий иммуноглобулин.

В целом, заболеваемость столбняком регистрировалась в Городокском - 3 случая, Яворовском - 2, Жовковском, Самборском, Старосамборском - по 1 случаю.

Справка SQ. Всего во Львовской области за 5 лет зарегистрировано 8 случаев заболеваний столбняком, из них 6 случаев среди детей. В возрастной группе 5-9 лет - 5 случаев, 1 случай у ребенка в возрасте 3 года. Заболело 5 детей, не получавших профилактические прививки из-за отказов родителей 1 ребенок привит с нарушением календаря (после последней прививки прошло более 5 лет). Заболевшие взрослые в возрасте старше 80 лет. В анамнезе во всех случаях были повреждения. Характер повреждений: травмирование с повреждением кожных покровов и слизистых оболочек осколками, металлическими ржавыми предметами и другими загрязненными предметами, при падении детей с велосипеда. Больные по поводу данных повреждений за медицинской помощью не обращались, а только при появлении симптомов заболевания столбняком.