STATUS QUO

церковь, суд, Славское

Львівська ОДА судитиметься із церквою Славська

Комісія Львівської ОДА описує витрати та позивається до суду стосовно ремонту у церкві Славська. Про це повідомляє прес-служба Львівської облдержадміністрації.

При обласній державній адміністрації створена комісія, яка обстежила хід ремонтних робіт церкви Успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ у Славську, які здійснюються без відповідних дозволів  і погоджень органу охорони культурної спадщини Львівської ОДА.

Опісля огляду комісія намагалась вручити настоятелю храму та голові церковного братства припис щодо припинення будь-яких робіт, проте представники релігійної громади відмовилися його отримувати. Припис вручили голові Сколівської ОТГ Володимиру Безі. Зазначимо, що до роботи залучені і правоохоронні органи, які займаються описом втрат.

"Ми скерували звернення і до Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Львівській області щодо вжиття відповідних заходів за пошкодження пам‘ятки архітектури та припинення будь-яких робіт", - зазначила т.во. директора департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської ОДА Оксана Ткачук.

Як повідомляють у ЛОДА, залишилась лише частина розписів, проте автентичні розписи митців Модеста Сосенка та Юліана Бацманюка збили та винесли із храму разом із будівельним сміттям.  

"Крім того, ми звертаємось до суду з позовом про вилучення з власності Славської громади пам’ятки архітектури місцевого значення. Ми не можемо допустити, аби автентичні розсипи Модеста Сосенка та Юліана Бацманюка, керамічна плитка фабрики Івана Левицького були знищені",- прокоментувала Оксана Ткачук.


Комиссия Львовской ОГА описывает расходы и судиться в суд по поводу ремонта в церкви Славского. Об этом сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

При областной государственной администрации создана комиссия, которая обследовала ход ремонтных работ церкви Успения Пресвятой Богородицы УГКЦ в Славском, которые осуществляются без соответствующих разрешений и согласований органа охраны культурного наследия Львовской ОГА.

После осмотра комиссия пыталась вручить настоятелю храма и голове церковного братства предписание о прекращении любых работ, однако представители религиозной общины отказались его получать. Предписание вручили председателю Сколевской ОТГ Владимиру Безе. Отметим, что к работе привлечены и правоохранительные органы, которые занимаются описанием потерь.

"Мы направили обращение и в Инспекцию государственного архитектурно-строительного контроля во Львовской области о принятии соответствующих мер за повреждение памятника архитектуры и прекращение любых работ", - отметила т.во. директора департамента архитектуры и развития градостроительства Львовской ОГА Оксана Ткачук.

Как сообщают в ЛОГА, осталась только часть росписей, однако аутентичные росписи художников Модеста Сосенко и Юлиана Бацманюка сбили и вынесли из храма вместе со строительным мусором.

"Кроме того, мы обращаемся в суд с иском об изъятии из собственности Славской общины памятника архитектуры местного значения. Мы не можем допустить, чтобы аутентичные россыпи Модеста Сосенко и Юлиана Бацманюка, керамическая плитка фабрики Ивана Левицкого были уничтожены", - прокомментировала Оксана Ткачук.