STATUS QUO

На Львівщині на туберкульоз захворіло 26 дітей

Протягом минулого року на Львівщині зареєстровано 1207 випадків захворювання на туберкульоз органів дихання, в тому числі у 26 дітей. Про це повідомляє ДУ “Львівський обласний лабораторний центр  МОЗ  України”.

За даними завідувача відділу епіднагляду та моніторингу особливо небезпечних захворювань ДУ “Львівський обласний лабораторний центр  МОЗ  України” Ірини Куліш, у Львівській області епідемічна ситуація із захворюваності на туберкульоз залишається нестійкою, з незначним зниженням кількості захворілих. За 2018 рік зареєстровані 1207 випадків захворювання на туберкульоз органів дихання, з яких 60% складають хворі із заразними формами туберкульозу (виділення мікобактерій туберкульозу), що свідчить про пізнє звернення хворих за наданням медичної допомоги. Серед  хворих на туберкульоз 70% складають соціально незахищені особи: непрацюючі працездатного віку, особи, які повернулися з місць позбавлення волі, та особи, які не мають постійного місця проживання. Протягом року померло від туберкульозу 222 особи.

26 випадків туберкульозу органів дихання зареєстровано серед дітей віком до 17 років, найбільше хворіли діти у віковій категорії 1-4 роки (38,5 %).

На ранніх стадіях туберкульоз часто протікає без симптомів. Захворювання виявляють тільки при проходженні рентгенологічного обстеження. При появі основних симтомів захворювання, таких як кашель понад 2 тижні, зниження або відсутність апетиту, втрата ваги, підвищена пітливість (особливо вночі) та загальна слабкість, необхідно негайно звернутися до сімейного лікаря за місцем проживання для проходження обстеження. Для діагностики туберкульозу використовують рентгенологічне обстеження легень та лабораторні методи, у дітей - туберкулінодіагностику (реакція Манту дозволяє виявити ступінь інфікування організму туберкульозними бактеріями). 

Довідка SQ. Туберкульоз проголошений глобальною небезпекою ще з 1993 року Всесвітньою Організацією Охорони Здоров’я. З метою привернення уваги до неї країн всього світу вирішено відзначати 24 березня, як Всесвітній день боротьби з туберкульозом. Саме в цей день, 24 березня 1882 року німецький мікробіолог Роберт Кох оголосив  про відкриття мікобактерії (збудника) туберкульозу (паличка Коха). 

В Україні епідемію туберкульозу оголошено з 1995 року, внаслідок чого згідно з Указом Президента України також встановлений Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз, який відзначається щорічно, як і у всьому світі – 24 березня.


В течение прошлого года на Львовщине зарегистрировано 1207 случаев заболевания туберкулезом органов дыхания, в том числе у 26 детей. Об этом сообщает ГУ "Львовский областной лабораторный центр МЗ Украины".

По данным заведующего отделом эпиднадзора и мониторинга особо опасных заболеваний ГУ "Львовский областной лабораторный центр МЗ Украины" Ирины Кулиш, во Львовской области эпидемическая ситуация по заболеваемости туберкулезом остается неустойчивой, с незначительным снижением количества заболевших. В 2018 году зарегистрировано 1207 случаев заболевания туберкулезом органов дыхания, из которых 60% составляют больные с заразными формами туберкулеза (выделение микобактерий туберкулеза), что свидетельствует о позднем обращении больных за медицинской помощью. Среди больных туберкулезом 70% составляют социально незащищенные лица: неработающие трудоспособного возраста, лица, вернувшиеся из мест лишения свободы, и лица, не имеющие постоянного места жительства. В течение года умерло от туберкулеза 222 человека.

26 случаев туберкулеза органов дыхания зарегистрировано среди детей до 17 лет, больше всего болели дети в возрастной категории 1-4 года (38,5%).

На ранних стадиях туберкулез часто протекает без симптомов. Заболевания обнаруживают только при прохождении рентгенологического обследования. При появлении основных симптомов заболевания, таких как кашель более 2 недель, снижение или отсутствие аппетита, потеря веса, повышенная потливость (особенно ночью) и общая слабость, необходимо немедленно обратиться к семейному врачу по месту жительства для прохождения обследования. Для диагностики туберкулеза используют рентгенологическое обследование легких и лабораторные методы, у детей - туберкулинодиагностику (реакция Манту позволяет выявить степень инфицирования организма туберкулезными бактериями).

Справка SQ. Туберкулез провозглашен глобальной опасностью еще с 1993 года Всемирной Организацией Здравоохранения. С целью привлечения внимания к ней стран всего мира решено отмечать 24 марта как Всемирный день борьбы с туберкулезом. Именно в этот день, 24 марта 1882 немецкий микробиолог Роберт Кох объявил об открытии микобактерии (возбудителя) туберкулеза (палочка Коха).

В Украине эпидемия туберкулеза объявлена ​​с 1995 года, в результате чего в соответствии с Указом Президента Украины также установлен Всеукраинский день борьбы с заболеванием туберкулезом, который отмечается ежегодно, как и во всем мире - 24 марта.