STATUS QUO

У Дрогобицькому районі судили призовника, який відмовився служити

На Львівщині проголошено вирок чоловіку, який ухилявся від призову. Чоловіку призначено покарання у вигляді одного року обмеження волі, проте звільнено від відбування покарання з встановленням іспитового строку – 1 рік. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Львівської області.

Дрогобицька місцева прокуратура довела у суді вину 21-річного дрогобиччанина, який обвинувачувався у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.335 КК України – ухилення від призову на строкову військову службу.

Військово-лікарська комісія визнала вказаного чоловіка придатним для проходження строкової військової служби. Призовник перебував на обліку у військовому комісаріаті, а відтак був належно поінформований про наслідки неявки на відправку. Проте, після отримання повістки з вимогою прибути до районного військкомату для подальшого проходження військової служби у Збройних силах України, всупереч вимогам ст.1 Закону України "Про військовий обов’язок та військову службу", без поважних причин не з’явився.

Під час досудового розслідування, на підставі п.2 ч.1 ст.468 КК України, між прокурором та обвинуваченим укладено угоду про визнання винуватості. За результатами розгляду, Дрогобицьким міськрайонним судом порушнику проголошено вирок та призначено покарання у вигляді 1 року обмеження волі, одночасно, на підставі ст.75 КК України звільнено від відбування покарання з встановленням іспитового строку – 1 рік.


На Львовщине провозглашен приговор мужчине, который уклонялся от призыва. Мужчине назначено наказание в виде одного года ограничения свободы, однако он освобожден от отбывания наказания с установлением испытательного срока - 1 год. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

Дрогобычская местная прокуратура доказала в суде вину 21-летнего дрогобычанина, который обвинялся в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст.335 УК Украины - уклонение от призыва на срочную военную службу.

Военно-врачебная комиссия признала указанного мужчину пригодным для прохождения срочной военной службы. Призывник находился на учете в военном комиссариате, а затем был должным проинформирован о последствиях неявки на отправку. Однако, после получения повестки с требованием прибыть в районный военкомат для дальнейшего прохождения военной службы в Вооруженных силах Украины, вопреки требованиям ст.1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", без уважительных причин не явился.

Во время досудебного расследования, на основании п.2 ч.1 ст.468 УК Украины, между прокурором и обвиняемым заключено соглашение о признании виновности. По результатам рассмотрения, Дрогобычским городским судом нарушителю провозглашено приговор и назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы, одновременно, на основании ст.75 УК Украины освобожден от отбывания наказания с установлением испытательного срока - 1 год.

comments powered by Disqus