STATUS QUO

На Львівщині судили завідуючу дитсадком

На Львівщині за розтрату судили завідуючу Меденицьким дитсадком. Їй призначено покарання у вигляді штрафу. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.

Як зазначається у матеріалах судового рішення, завідуюча дитсадком в смт. Меденичі Дрогобицького району Львівської області внесла завідомо неправдиві відомості до табелів обліку використання робочого часу працівників Меденицького ДНЗ "Калинонька" за квітень, липень, серпень і грудень 2015; липень, серпень, вересень, листопад і грудень 2016, а саме зазначила що помічник вихователя та кухар перебувала на робочому місці, хоча насправді та знаходилися за межами кордону України. В подальшому чиновниця підписала вищевказані табелі обліку робочого часу, поставила печатку Меденицького дошкільного навчального закладу (ДНЗ) "Калинонька" та надала у бухгалтерію відділу освіти Дрогобицької райдержадміністрації. Відповідно, жінка отримала незаконно нараховану заробітну плату за місяці, в які не перебувала на робочому місці.

Обвинувачена в судовому засіданні вину свою визнала повністю, розкаялася у вчиненому, просила суд суворо не карати. Додала, що кухар та помічник вихователя в цей час були за кордоном під час відпусток та повернулися невчасно. Табель здала наперед, а потім, коли виявила усі обставини, не вжила відповідних заходів. Кошти відшкодовані, претензій до неї з боку відділу освіти немає.

Враховуючи, що обвинувачена характеризується на роботі позитивно, суд вирішив, що для неї буде достатньо штрафу. Тому ухвалив визнати винною за  ч.1 ст.191 КК України та ч.1 ст.366 КК України та призначити покарання у вигляді штрафу 850 гривень з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з здійсненням владних повноважень, організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських обов`язків строком на один рік.


На Львовщине за растрату судили заведующую детсадом. Ей назначено наказание в виде штрафа. Об этом стало известно из Единого государственного реестра судебных решений. 

Как отмечается в материалах судебного решения, заведующая детсадом в пгт. Меденичи Дрогобычского района Львовской области внесла заведомо ложные сведения в табели учета использования рабочего времени работников Меденицького ГУЗ "Калинка" за апрель, июль, август и декабрь 2015; июль, август, сентябрь, ноябрь и декабрь 2016 а именно: отметила, что помощник воспитателя и повар находилась на рабочем месте, хотя на самом деле та находились за пределами границы Украины. В дальнейшем чиновница подписала вышеуказанные табели учета рабочего времени, поставила печать Меденицького дошкольного учебного заведения (ДУЗ) "Калинка" и предоставила в бухгалтерию отдела образования Дрогобычской райгосадминистрации. Соответственно, женщина получила незаконно начисленную заработную плату за месяцы, в которые не находилась на рабочем месте.

Обвиняемая в судебном заседании вину свою признала полностью, раскаялась в содеянном, просила суд строго не наказывать. Добавила, что повар и помощник воспитателя в это время были за границей во время отпусков и вернулись вовремя. Табель сдала вперед, а потом, когда обнаружила все обстоятельства, не приняла соответствующие меры. Средства возмещены, претензий к ней со стороны отдела образования нет.

Учитывая, что обвиняемая характеризуется на работе положительно, суд решил, что для него будет достаточно штрафа. Поэтому постановил признать виновной по ч.1 ст.191 УК Украины и ч.1 ст.366 УК Украины и назначить наказание в виде штрафа 850 гривен с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением властных полномочий, организационно-распорядительных или административно- хозяйственных обязанностей сроком на один год.