STATUS QUO

На птахофабриці поблизу Львова виявили нітрати

Дослідження ґрунту біля Давидівській птахофабрики у Пустомитівському районі виявило перевищення нітратів у 1,9 разів. Про це повідомляє Держекоінспекція у Львівській області. 

Відділ інструментально-лабораторного контролю Інспекції провела лабораторні досліджень стічної води, яка відводиться з території птахофабрики, що у с. Давидів Пустомитівського району (територія ТзОВ "Агролайф транссервіс"). 

За результатами проведених аналізів визначені наступні хімічні показники: водневий показник - 7,92 од.рН, хлориди-85,1 мг/дм3, сульфати - 94,6 мг/дм3, сухий залишок - 540 мг/дм3, завислі речовини - 128 мг/дм3, амоній сольовий - 48 мг/дм3, нітрати - 28,2 мг/дм3, нітрити - 0,81 мг/дм3, фосфати - 1,7 мг/дм3, біохімічне споживання кисню - 310 мг/дм3, хімічне споживання кисню - 920 мг/дм3, залізо загальне - 0,54 мг/дм3, розчинений кисень - 2,2 мг/дм3, аніонні СПАР - 0,082 мг/дм3, нафтопродукти -менше 1,0 мг/дм3.

В пробі ґрунту, відібраній на місці скиду стічної води з території птахофабрики, виявлено перевищення вмісту нітратів відносно фону в 1,9 рази.

Наведені факти будуть враховані у разі проведення Інспекцією перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства ТзОВ "Агролайф транс сервіс".


Исследование почвы около Давыдовской птицефабрики в Пустомытовском районе выявило превышение нитратов в 1,9 раз. Об этом сообщает Госэкоинспекция во Львовской области. 

Отдел инструментально-лабораторного контроля Инспекции провела лабораторные исследования сточной воды, которая отводится с территории птицефабрики, в с. Давыдов Пустомытовского района (территория ООО "Агролайф транссервис").

По результатам проведенных анализов определены следующие химические показатели: водородный показатель - 7,92 ед.рН, хлориды-85,1 мг / дм3, сульфаты - 94,6 мг / дм3, сухой остаток - 540 мг / дм3, взвешенные вещества - 128 мг / дм3, аммоний солевой - 48 мг / дм3, нитраты - 28,2 мг / дм3, нитриты - 0,81 мг / дм3, фосфаты - 1,7 мг / дм3, биохимическое потребление кислорода - 310 мг / дм3, химическое потребление кислорода - 920 мг / дм3, железо общее - 0,54 мг / дм3, растворенный кислород - 2,2 мг / дм3, анионные СПАВ - 0,082 мг / дм3, нефтепродукты или менее 1,0 мг / дм3.

В пробе почвы, отобранной на месте сброса сточных вод с территории птицефабрики, обнаружено превышение содержания нитратов относительно фона в 1,9 раза.

Приведенные факты будут учтены при проведении инспекцией проверки соблюдения требований природоохранного законодательства ООО "Агролайф транс сервис".