STATUS QUO

У Львові розривають договір з однією з ліфтових компаній

Мерія розриває договір з компанією "Астра", на діяльність якої є багато скарг користувачів послуг. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Сьогодні під час апаратної наради розглянули питання щодо припинення договору з обслуговування ліфтів з компанією "Астра", яка не виконує своїх зобов’язань та на діяльність якої є багато скарг мешканців. Тож мерія застерігає львів’ян не співпрацювати з цією компанією.

"Станом на сьогоднішній день Залізничною РА 22 жовтня подане попередження про розірвання з компанією "Астра" договорів на обслуговування 171 ліфта, тому що, на наш погляд, їх робота є незадовільною. Наразі у нас на Гарячій лінії є 26 звернень мешканців, які компанія "Астра" протермінувала. Станом на сьогоднішній день 6 ліфтів простоюють і сьогодні ми з головами адміністрацій ці питання обговорювали. Ми дали доручення голові ЗРА провести комісію з надзвичайних ситуацій, аби ЛКП "Львівсвітло" долучилось до виконання робіт щодо відновлення роботи цих об’єктів. Крім того, подана позовна заява до суду про розірвання договору у судовому порядку. З січня ми плануємо, що обслуговуванням ліфтів займатиметься "Львівсвітло". До 22 грудня має бути передана вся документація "Астрою" керівнику нашого комунального підприємства, а до 25 грудня мають бути передані ключі від машинних відділень", — зазначила заступниця міського голови з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

Довідка SQ. На обслуговування ЛКП "Львівсвітло" перебуває орієнтовно 44% ліфтового господарства міста. Підприємство співпрацює також із ОСББ.


Мэрия расторгает договор с компанией "Астра", на деятельность которой много жалоб пользователей услуг. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Сегодня во время аппаратного совещания рассмотрели вопрос о прекращении договора по обслуживанию лифтов с компанией "Астра", которая не выполняет своих обязательств и на деятельность которой много жалоб жителей. Поэтому мэрия предостерегает львовян не сотрудничать с этой компанией.

"По состоянию на сегодняшний день Железнодорожной РА 22 октября представлено предупреждения о расторжении с компанией "Астра" договоров на обслуживание 171 лифта, потому что, на наш взгляд, их работа является неудовлетворительной. Сейчас у нас на Горячей линии есть 26 обращений жителей, которые компания "Астра" просрочили. По состоянию на сегодняшний день 6 лифтов простаивают и сегодня мы с главами администраций эти вопросы обсуждали. Мы дали поручение председателю ЗРА провести комиссию по чрезвычайным ситуациям, чтобы ЛКП "Львовсвет" присоединилось к выполнению работ по восстановлению работы этих объектов. Кроме того, подано исковое заявление в суд о расторжении договора в судебном порядке. С января мы планируем, что обслуживанием лифтов будет заниматься "Львовсвет". До 22 декабря должна быть передана вся документация "Астрой" руководителю нашего коммунального предприятия, а до 25 декабря должны быть переданы ключи от машинных отделений", - отметила заместитель городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк.

Справка SQ. На обслуживание ЛКП "Львовсвет" находится ориентировочно 44% лифтового хозяйства города. Предприятие сотрудничает также с ОСМД.