STATUS QUO

У Львові хочуть підняти плату за паркування

На інженерній комісії депутати обговорили питання нової зональності паркування та розміру оплати.

На комісії інженерного господарства, транспорту, зв’язку та житлової політики ЛМР депутати розглянули проект ухвали "Про внесення змін до ухвал міської ради від 27.01.2011 № 120 та від 29.12.2011 № 1072".

Як повідомив начальник управління економіки департаменту економічного розвитку Олег Забарило, йдеться про встановлення нової зональності паркування в м. Львові і, відповідно, затвердження нових розмірів оплати та ставок збору. Якщо раніше було передбачено лише дві зони паркування, то зараз пропонується чотири зони паркування у місті і п’яту спеціальну зону (аеропорт і вокзал).

"У першій зоні передбачається оплата на закритій парковці – 40 грн за годину, у відкритій – 30 грн. У другій зоні – 25 грн, у третій - 15 грн, у четвертій – 5 грн. Спеціальній зоні – 40 грн. Що стосується мешканців, не робимо ніяких змін. У вихідні, святкові дні та з 19.00 до 8.00 ранку вони мають право безкоштовно паркувати свої транспортні засоби. Також мешканці всіх зон на майданчиках, прилеглих до їхніх будинків, залишаємо граничну плату не більше 3 грн. Для отримання абонементів на три, шість місяців або пів року мешканці повинні звернутись в ЛКП "Львівавтодор".   У проєкті ухвали йдеться про встановлення граничного розміру оплати, вище якої не може стягуватись плата".  

Комісія вирішила запросити на наступне засідання представників управління транспорту ЛМР та ЛКП "Львівавтодору" для обґрунтування цін та розрахунків економічної доцільності.

"Ми маємо почути думки всіх учасників процесу, щоб прийняти виважене рішення", - підсумував голова комісії Остап Доскіч.


На инженерной комиссии депутаты обсудили вопрос новой зональности парковки и размера оплаты.

На комиссии инженерного хозяйства, транспорта, связи и жилищной политики ЛГС депутаты рассмотрели проект постановления "О внесении изменений в постановления городского совета от 27.01.2011 № 120 и от 29.12.2011 № 1072".

Как сообщил начальник управления экономики департамента экономического развития Олег Забарило, речь идет об установлении новой зональности парковки в г. Львов и, соответственно, утверждение новых размеров оплаты и ставок сбора. Если раньше было предусмотрено только две зоны парковки, то сейчас предлагается четыре зоны парковки в городе и пятую специальную зону (аэропорт и вокзал).

"В первой зоне предусматривается оплата на закрытой парковке - 40 грн в час, в открытой - 30 грн. Во второй зоне - 25 грн, в третьей - 15 грн, в четвертой - 5 грн. Специальной зоне - 40 грн. Что касается жителей, не делаем никаких изменений. В выходные дни и с 19.00 до 8.00 утра они имеют право бесплатно парковать свои транспортные средства. Также жители всех зон на площадках, прилегающих к их домам, оставляем предельную плату не более 3 грн. Для получения абонементов на три шесть месяцев или полгода жители должны обратиться в ЛКП "Львовавтодор". В проект постановления речь идет об установлении предельного размера оплаты, выше которой не может взиматься плата".

Комиссия решила пригласить на следующее заседание представителей управления транспорта ЛГС и ЛКП "Львовавтодора" для обоснования цен и расчетов экономической целесообразности.

"Мы должны услышать мнение всех участников процесса, чтобы принять взвешенное решение", - подытожил председатель комиссии Остап Доскич.