STATUS QUO

Львівські зупинки облаштують електронними табло для маршруток

У Львові встановлено 24 електронні табло: з впровадженням е-квитка будуть встановлені нові – для всього громадського транспорту, а не лише для трамваїв. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

З впровадженням електронного квитка будуть встановлюватися нові електронні табло, які відображатимуть години прибуття всього громадського транспорту (трамваї, тролейбуси, автобуси).

Станом на сьогодні у Львові встановлено 24 електронні табло, які відображають години прибуття лише трамваїв.

"На завершальній стадії тендерні процедури з впровадження електронного квитка. Сподіваємося цього року матимемо переможця, щоб розпочати впроваджувати. Паралельно із впровадженням е-квитка будемо розміщувати електронні табло і графік руху автобусів, тролейбусів", — розповіла Ірина Маруняк, заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства.

Зараз у Львові є 24 електронні табло, з яких працює 23 у звичному режимі. Табло на пл. Двірцевій не працює у зв'язку з реконструкцією площі.

"ЛКП "Львівавтодор" щодня моніторить роботу електронних табло у Львові і всі вони відображаються на центральному пульті підприємства. Тому зміни режиму роботи табло відразу відомі працівникам ЛКП і виправляються. Найчастіше збій у роботі табло трапляється внаслідок аварійних вимкнень світла, від чого табло не працюють зовсім. А після цього трапляється збій програми, тому треба час на нове перевлаштування. Також буває тимчасове неспівпадіння приїзду транспорту з інформацією на табло, внаслідок автомобільних аварій або перевлаштування графіку руху транспорту. Ще причиною того, що табло тимчасово не працюють, є реконструкція доріг, заміна кабелів тощо", — повідомили у ЛКП "Львівавтодор".


Во Львове установлено 24 электронных табло: с внедрением электронной билета будут установлены новые - для всего общественного транспорта, а не только для трамваев. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

С внедрением электронного билета будут устанавливаться новые электронные табло, отображающие часы прибытия всего общественного транспорта (трамваи, троллейбусы, автобусы).

На сегодня во Львове установлено 24 электронных табло, отражающие часы прибытия только трамваев.

"На завершающей стадии тендерные процедуры по внедрению электронного билета. Надеемся в этом году будем иметь победителя, чтобы начать внедрять. Параллельно с внедрением электронной билета будем размещать электронные табло и график движения автобусов, троллейбусов", - рассказала Ирина Маруняк, заместитель городского головы Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Сейчас во Львове есть 24 электронные табло, из которых работает 23 в обычном режиме. Табло на пл. Дворцовой не работает в связи с реконструкцией площади.

"ЛКП "Львовавтодор" ежедневно мониторит работу электронных табло во Львове и все они отображаются на центральном пульте предприятия. Поэтому изменения режима работы табло сразу известны работникам ЛКП и исправляются. Чаще всего сбой в работе табло происходит вследствие аварийных отключений света, от чего табло не работают вовсе. А после этого случается сбой программы, поэтому надо время на новое переустройство. Также бывает временное несовпадение приезда транспорта информации на табло в результате автомобильных аварий или переустройства графика движения транспорта. Еще причиной того, что табло временно не работают, является реконструкция дорог, замена кабелей и т.д.", - сообщили в ЛКП "Львовавтодор".