STATUS QUO

таможня, телефон, интеллектуальная собственность

Львівськи митники не пропустили телефони Apple iPhone

У Львівській митниці ДФС за перше півріччя 2019 року зафіксовано більше 1100 випадків призупинення митного оформлення товарів, що містять об’єкти прав інтелектуальної власності. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДФС України у Львівській області.

Найчастіше це стосувалось телефонів торгових марок Apple iPhone, SONY, NOKIA, спортивного взуття PUMA, NIKE, REEBOK, ADIDAS, ASICS, автомобільних шин GOODYEAR, PIRELLI, персональних комп'ютерів (ноутбуків) Lenovo, HP, фотоапаратів та фотокамер CANON, одягу та аксесуарів Lee, LACOSTE, GUCCI тощо.

У 824 випадках митне оформлення товарів було завершено за письмовою згодою представників правовласника, у 263 – через відсутність письмового вмотивованого клопотання правовласника про продовження строку призупинення митного оформлення, або рішення уповноваженого державного органу про заборону певних дій у справі про порушення прав інтелектуальної власності. Більше 60 разів товари були повернуті відправникові, відповідно до листа представника правовласника.

Нагадаємо, що до об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать: літературні та художні твори; комп'ютерні програми; компіляції даних (бази даних); виконання; фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення; наукові відкриття; винаходи, корисні моделі, промислові зразки; компонування (топографії) інтегральних мікросхем; раціоналізаторські пропозиції; сорти рослин, породи тварин; комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення; комерційні таємниці.


Во Львовской таможни ГФС за первое полугодие 2019 зафиксировано более 1100 случаев приостановления таможенного оформления товаров, содержащих объекты права интеллектуальной собственности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГФС Украины во Львовской области.

Чаще всего это касалось телефонов торговых марок Apple iPhone, SONY, NOKIA, спортивной обуви PUMA, NIKE, REEBOK, ADIDAS, ASICS, автомобильных шин GOODYEAR, PIRELLI, персональных компьютеров (ноутбуков) Lenovo, HP, фотоаппаратов и фотокамер CANON, одежды и аксессуаров Lee, LACOSTE, GUCCI и тому подобное.

В 824 случаях таможенное оформление товаров было завершено с письменного согласия представителей правообладателя, в 263 - из-за отсутствия письменного мотивированного ходатайства правообладателя о продлении срока приостановления таможенного оформления, или решение уполномоченного государственного органа о запрете определенных действий по делу о нарушении прав интеллектуальной собственности. Более 60 раз товары были возвращены отправителю согласно письму представителя правообладателя.

Напомним, что к объектам права интеллектуальной собственности, в частности, относятся: литературные и художественные произведения; компьютерные программы; компиляции данных (базы данных); выполнение; фонограммы, передачи (программы) организаций вещания; научные открытия; изобретения, полезные модели, промышленные образцы; компоновки (топографии) интегральных микросхем; рационализаторские предложения; сорта растений, породы животных; коммерческие (фирменные) наименования, торговые марки (знаки для товаров и услуг), географические указания; коммерческие тайны.

Автор: Тетяна Костенко